Hormon från fettväv kan ge skydd vid PCOS

2017-08-09

Fetma och nedsatt insulinkänslighet är vanligt vid polycystiskt ovariesyndrom, så kallad PCOS, som drabbar mer än var tionde kvinna i fertil ålder. Ny forskning visar nu att hormonet adiponektin, som frisätts från fettväv, kan skydda mot dessa förändringar.

– Det här skulle kunna bli en framtida behandling för de metabola störningarna vid PCOS, säger Anna Benrick, biträdande lektor i biomedicin på Högskolan i Skövde, om studien som presenteras i tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS.

I studien, där också forskare från Göteborgs universitet och Karolinska Institutet ingått, undersöktes två typer av genetiskt modifierade honmöss. I den ena gruppen fanns möss med förhöjda adiponektinnivåer och i den andra fanns möss med total avsaknad av adiponektin. Hälften av mössen i respektive grupp fick manligt könshormon som man sedan tidigare vet framkallar symtom på PCOS hos vanliga möss.

Möss med höga nivåer av adiponektin visade sig då vara skyddade mot PCOS-relaterade metabola störningar som insulinresistens och bukfetma. Adiponektin skyddade däremot inte mot ägglossningsstörningar, vilket också är ett kännetecken för personer som drabbas av PCOS.

Effektiv behandling

Resultaten visar att adiponektin har en viktig roll för fettvävens funktion och troligtvis även för utvecklingen av fetma och insulinresistens hos kvinnor med PCOS. Ett läkemedel som verkar som adiponektin skulle därför kunna vara en effektiv framtida behandling för de metabola störningar som drabbar kvinnor med PCOS, menar forskarna bakom studien.

– Adiponektin har ingen effekt på fertiliteten, man får inte fler ägglossningar, men det verkar väldigt lovande för de metabola störningarna, konstaterar Anna Benrick.

Studien är finansierad av bland andra Vetenskapsrådet, NovoNordisk fonden, Diabetesfonden, Diabetes Wellness fonden, Adlerbertska fonden och Strategic Research Program (SRP) Diabetes Karolinska Institutet.

Anna Benrick

Anna Benrick, biträdande lektor i biomedicin

Mer om studien

Ta del av studien
Pressmeddelande från Göteborgs universitet

Mer om PCOS

Polycystiskt ovariesyndrom, PCOS, kännetecknas av höga nivåer av det manliga könshormonet testosteron och störd ägglossning som kan ge ofrivillig barnlöshet. PCOS ger också ofta problem med övervikt och nedsatt förmåga att tillgodogöra sig effekten av insulin, så kallad insulinresistens. Det leder i sin tur till ökad risk för diabetes typ 2. 

Kontakt

Anna Benrick
Biträdande lektor
Institutionen för hälsa och lärande
anna.benrick@his.se
Telefon: 0709 49 01 48