IT-upphandlingar diskriminerar och hämmar nytänkande

2017-06-29

Små kommuner eller stora myndigheter spelar ingen roll, alla upphandlar de olika former av IT-system. Men om upphandlingen görs på fel sätt hämmas konkurrensen mellan leverantörer och myndigheten riskerar att bli inlåst i vissa IT-system. I många projekt refererar myndigheter till specifika IT-standarder som diskriminerar enskilda individer och företag. Hur kan upphandlingar av IT stimulera innovation och undvika inlåsning?

Under Almedalsveckan den 4 juli handlar Högskolans seminarium om hur IT-standarder och upphandlingar kan hindra innovation och diskriminera individer och företag. Under seminariet diskuterar forskaren Björn Lundell strategier för hur myndigheter kan undvika inlåsning och stimulera innovation. Seminariet belyser även EU-initiativ för standarder och belyser hur olika typer av IT-standarder kan stimulera respektive hindra konkurrens.

Studie visar att kraven begränsar konkurrensen

En aktuell studie publicerad av Konkurrensverket visar att många myndigheters IT-upphandlingar ställer krav på IT-standarder som begränsar konkurrensen. Studien visar att dagens praktik för utveckling och upphandling av IT inom svenska myndigheter diskriminerar enskilda individer och företag, samtidigt som några få aktörer på marknaden gynnas. Med denna praktik leder myndigheters projekt till inlåsning som hindrar innovation. Utifrån forskning och konkreta exempel belyser vi hur svenska myndigheter kan undvika inlåsning och stimulera innovation vid upphandling av IT-system. Hur kan små kommuner och stora myndigheter undvika en digitalisering som skapar en digital soptipp med digitala handlingar och system som inte kan förvaltas?

Välkommen till seminariet den 4 juli kl. 13.30 på Västsvenska Arenan under Almedalsveckan

Högskolan i Almedalen

Högskolan i Skövde finns på plats i Visby under Almedalsveckan 2017. Syftet är framförallt att berätta om Högskolans forskning för politiker och andra beslutsfattare. På det sättet kan Högskolans forskningsresultat användas som underlag när viktiga beslut som påverkar vårt samhälle ska fattas.

Följ oss

Under Almedalsveckan går det att följa Högskolans seminarier. Samlad information om Högskolans medverkan och seminarier finns på www.his.se/almedalen.

Seminarierna kommer att livesändas på Högskolans Facebooksida.

På Twitter finns listan "HiS i Almedalen", där Högskolan twittrar.

Efter respektive seminarium publicerar vi en sammanfattande video på www.his.se/almedalen

Läs mer om Västsvenska Arenan.

IT-upphandlingar hämmar och diskriminerar.
Hur kan små kommuner och stora myndigheter undvika en digitalisering som skapar en digital soptipp med digitala handlingar och system som inte kan förvaltas?

Kontakt