Informationssäkerhet en angelägenhet för hela samhället

2017-09-25

Oktober månad är utsedd till den europeiska informationssäkerhetsmånaden (European Cyber Security Month). Högskolan i Skövde, tillsammans med Gothia Science Park, vill öka organisationernas förmåga att förbättra sin informationssäkerhet.

Samverkansplattformen PICS (Privacy, Information and Cyber Security) på Högskolan i Skövde forskar bland annat om integritet, systematiskt informationssäkerhetsarbete, kritiska infrastrukturer, förmåga att återhämta sig efter en händelse, sakernas internet, molntjänster, krishantering, patientsäkerhet och säkerhetskultur.

Under sommaren har det pratats flitigt i media om organisationers digitala informationshantering. Det finns mycket att tänka på för en organisation när det handlar om att administrera information.

– Det viktigaste för organisationer är att börja arbeta systematiskt med informationssäkerheten. Då får man en bättre kontroll över verksamhetens krav och vilka säkerhetsåtgärder som behövs, både tekniska och administrativa, säger Rose-Mharie Åhlfeldt som är lektor i datavetenskap och koordinator för PICS.

Informationssäkerhetsmånaden inleds på Högskolan i Skövde med en heldag om informationssäkerhet, integritet och cybersäkerhet den 3 oktober. Dagen anordnas tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Västra Götalands Digitaliseringsråd och företag som bedriver verksamhet inom området i Gothia Science Park. Informationssäkerhetsmånaden är en aktivitet i den öppna innovationsmiljön Gothia Science Park, som drivs av Gothia Innovations AB. Aktiviteterna sker i samarbete med företag i och runt Gothia Science Park samt i samarbete med IDC West Sweden AB, Näringslivsforum, Almi Väst AB, Agroväst AB, Skaraborgs Kommunalförbund och Högskolan i Skövde.

Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt är lektor i datavetenskap och projektkoordinator för PICS.

Relaterad information

Mer om informationssäkerhetsmånaden

Mer om PICS

Kontakt