Informationssäkerhetsdagen pekar på samhällsutmaningar

2018-10-22

Onsdagen den 24 oktober är det särskilt fokus på informationssäkerhet, integritet och cybersäkerhet vid Högskolan i Skövde. Då sammanstrålar, för andra året i följd, forskare, näringsliv och offentliga aktörer för att diskutera de minst sagt aktuella samhällsfrågorna. – Informationen flödar, men det saknas fortfarande systematik för säkerhetsfrågorna på många sätt. Inte minst på nätet, säger Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi, vid Högskolan i Skövde.

Rose-Mharie Åhlfeldt

Rose-Mharie Åhlfeldt, biträdande professor i informationsteknologi, vill sätta fokus på betydelsen av integritet och cybersäkerhet genom Informationssäkerhetsdagen.

I oktober månad uppmärksammas European Cyber Security Month i hela Europa. Och – genom Informationssäkerhetsdagen – även i Skövde.
– De här frågorna får allt större betydelse. I efterdyningarna av GDPR och det nya NIS-direktivet från EU är det också något vi behöver förhålla oss till, konstaterar Rose-Mharie Åhlfeldt.

Brister kan få stora konsekvenser

GDPR, den nya förordningen för hantering av personuppgifter som trädde i kraft i maj, har nog de flesta hört talas om. Men vad är då NIS-direktivet?
– Det är ett EU-direktiv som ställer nya krav på säkerhet i nätverk- och informationssystem. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tar nu fram föreskrifter för tillämpningen i Sverige, som börjar att gälla i november 2018. Mycket är relaterat till offentliga aktörer, då det är särskilt fokus på samhällsviktiga tjänster men även privata leverantörer påverkas. Det kan till exempel handla om energiförsörjningen hos kommuner. Idag sker mycket av den kommunikationen över nätverk och på internet. Men säkerheten behöver bli bättre, och mer systematiserad. Inte minst med tanke på hur stora konsekvenserna kan bli av brister och intrång, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Nytt utbildningsprogram

Utöver ljus på NIS-direktivet (som företrädare från MSB och Combitech föreläser om) finns Robert Singh, informationssäkerhetsspecialist på Ica Sverige, på plats under onsdagen för att berätta om företagets arbete på GDPR-området.

Dessutom finns programpunkter med fokus på relaterad forskning, från Högskolan i Skövde. Och mer arbete kring temat pågår vid lärosätet, berättar Rose-Mharie Åhlfeldt:
– Vi lanserar nu ett nytt utbildningsprogram på avancerad nivå; ”Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet” som startar höstterminen 2019. Det finns ett oerhört uppdämt behov av kompetens som kan de här frågorna. Intresset på arbetsmarknaden är stort, möjligheterna till jobb efter examen bör därför vara väldigt goda.

 

 

Relaterad information

Mer om Informationssäkerhetsdagen

Mer om samverkansplattformen PICS 
(Privacy Information and Cyber Security)

Om den nya utbildningen Integritet, informationssäkerhet och cybersäkerhet

Kontakt