Internationalisering: Högskolan i Skövde besöker Sydkorea

2013-11-20

En viktig del i Högskolan i Skövdes internationaliseringsarbete är att utveckla nya, attraktiva utbytesavtal med utländska lärosäten. Högskolan i Skövde har i dagsläget 90 avtal i ett trettiotal länder. Och snart kan det bli fler. Rektor Sigbritt Karlsson och vicerektor Afrouz Behboudi åker i dagarna till Sydkorea för att undersöka möjligheterna för samarbete med ett flertal sydkoreanska lärosäten.

Sedan 2012 har Högskolan i Skövde undersökt möjligheterna med att samarbeta med lärosäten i Sydkorea. Nu har internationaliseringsarbetet nått nästa fas – rektor Sigbritt Karlsson och vicerektor Afrouz Behboudi reser till Sydkorea för att besöka sju olika universitet i olika delar av Sydkorea.

– Det blir ett intensivt program, berättar Afrouz Behboudi, på fem dagar besöker vi sju lärosäten som skulle kunna vara möjliga samarbetspartner för Högskolan i Skövde när det gäller studentutbyte. Vi kommer att utvärdera flera olika aspekter för att hitta bästa möjliga strategiska alternativ för våra studenter vid internationella utbyten.

När Högskolan i Skövde ser sig om efter passande partneruniversitet handlar det om att hitta bra studiemiljöer för Högskolan i Skövdes studenter, man tittar både på säkerhetsaspekten men även på vilka kurser som ges på engelska vid det aktuella lärosätet. Vid detta besökstillfälle kommer man att titta närmre på både privata och offentliga lärosäten, bland annat ett universitet för endast kvinnor.

Högskolan i Skövde har i dagsläget 90 avtal i ett trettiotal länder och har som mål att samtliga utbildningar ska ha en väl fungerande internationalisering för att uppmuntra till studentutbyte, lärarutbyte och utveckling av gemensamma internationella utbildnings-program eller delar av program.


Afrouz Behboudi, vicerektor på Högskolan i Skövde

Internationalisering på Högskolan i Skövde

Kontakt