Internationalisering och jämställdhet i fokus för Högskolan i Skövdes styrelse

2015-09-18

Det var inga beslutspunkter på Högskolan i Skövdes styrelsemöte fredagen den 18 september. Istället använde styrelsen sin kraft till att under två dagar föra strategiska diskussioner om lärosätets arbete med internationalisering och jämställdhet.

Högskolan i Skövdes styrelse har träffats under två dagar för att föra strategiska diskussioner. Arbetet har varit inriktat på två strategiskt viktiga frågor: Jämställdhet och internationalisering, två frågor som styrelsen valt med omsorg.

– Vi vill vara ett öppet, tolerant och internationellt uppkopplat lärosäte. Jämställdhet och internationalisering är två viktiga parametrar i det arbetet. Det är två frågor vi ska jobba med, inte för att vi måste, utan för att vi vill, säger Urban Wass som är styrelsens ordförande.

Fler män där det är många kvinnor

När det gäller jämställdhetsarbetet ledde styrelsens diskussioner fram till konkreta förslag på åtgärder:

– Vi har arbetat mycket med jämställdhet inom ingenjörs- och dataspelsområdet, där män är i stark majoritet. Nu är det kanske dags att vända blicken mot vårdområdet där vi har en stark kvinnodominans. Det finns redan projekt på gång men vi kan givetvis göra ännu mer, säger Sigbritt Karlsson som är rektor för Högskolan i Skövde.

Internationalisering kan innebära mycket för ett lärosäte som Högskolan i Skövde. En aspekt här hur många studenter som kommer till lärosätet från utlandet och hur många svenska studenter som reser på olika utbyten. En annan aspekt är att locka till sig duktiga utländska forskare.

Inom internationaliseringsområdet ser Högskolan i Skövde att lärosätet behöver arbeta mer tillsammans med regionen och kommunen. För internationalisering handlar inte bara om vad som händer på lärosätet. Internationella mastersstudenter är till exempel ibland i behov av extraarbete vid sidan av studierna medan en utländsk forskare kan behöva hjälp att hitta jobb till sin medföljande partner och förskoleplats för barnen.

– Det här kan Högskolan inte lösa på egen hand utan här krävs ett slags internationaliseringsarbete på hemmaplan. Här är det oerhört viktigt att vi samarbetar med regionen, kommunen och näringslivet, avslutar Urban Wass.