Intressanta resultat av hälsokontroll bland assyrier i Skövde

2017-07-31

Invandrare från Mellanöstern har högre risk att utveckla typ 2-diabetes jämfört med infödda svenskar. Därför ville en forskargrupp i Skövde genomföra en studie i gruppen assyrier i Skövde för att hitta personer som hade diabetes och därmed också risk för hjärt-kärlsjukdomar. Samtidigt fick forskarna fram intressanta resultat när de frågade personerna om deras inställning till att delta i en så kallad screeningprocess.

– Med hjälp av den assyriska kyrkan i Skövde bjöd vi in individer över 20 år som inte hade diabetes till att delta. 43 anmälde sig för att frivilligt ställa upp i en hälsokontroll, en screening, och 13 av dessa gick med på att bli intervjuade, berättar två av forskarna, Susanne Andersson, lektor i omvårdnad vid Institutionen för hälsa och lärande vid Högskolan i Skövde, och Margareta Hellgren, distriktläkare vid vårdcentralen i Södra Ryd och knuten till Göteborgs Universitet.

Undersökningen visade att fyra av de undersökta hade typ 2-diabetes, och ytterligare ett antal hade ökad risk för att få det.
– Vi ville ta reda hur de här individerna tänkte när de fick den här möjligheten – hur skulle en sån här screening påverka dem som kommit till ett nytt land. Frågorna vi ställde var hur de såg på att delta i hälsounderökningen, om de ansåg det viktigt att delta – i så fall för vems skull de deltog.

Ansvar mot Sverige

Svaren forskarna fick var att deltagarna hade ställt upp för att det gav dem en möjlighet att ta reda mer om sin hälsa. De ville ta hand om sig själva, men kände också ansvar mot den närmaste familjen och gentemot andra anhöriga.

– Extra intressant tycker vi det var att många i den intervjuade gruppen även kände att de ville ställa upp för en större omgivning – och att de även kände en skyldighet mot Sverige och det svenska samhället, som tagit emot dem.

I guds händer

Många av de tillfrågade var också villiga att göra en förändring av sina levnadsvillkor för att anpassa sig till sjukdomen, eller risken för att få den.
– Men vi fick också svar som vi inte brukar få när vi pratar med infödda svenskar. I den undersökta gruppen fanns det de som ansåg att deras sjukdom och tillfrisknande inte var något som de enbart själva kunde påverka. I stället kände de att hälsan också låg i guds händer. Beskedet från gruppen var alltså lite dubbelt och vi tolkar det så att assyriernas bakgrund och religion, de är kristna, påverkar deras inställning till att delta i hälsoundersökningar av den här typen.

Susanne Andersson och Margareta Hellgren menar att resultatet av undersökningen av assyrierna i Skövde är betydelsefull.
– Förutom att det är viktigt att ta blodsockerprover på våra nya svenskar så bör alla som arbetar ute i vården känna till de inställningar som vi fick fram. Det påverkar på hur vi på bästa sätt ska bemöta patienter med olika bakgrund och från olika kulturer.

I studien, vars resultat finns publicerad i den internationella vetenskapliga tidskriften ”Nursing Research and Practice”, deltog förutom Susanne Andersson och Margareta Hellgren också Veronika Karlsson, Louise Bennet och Klas Fellbrant.

För mer information:
Susanne Andersson, lektor i omvårdnad, Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde, tel 0500-44 82 31, e-post: susanne.andersson@his.se

Margareta Hellgren, distriktsläkare, Vårdscentralen Södra Ryd Skövde,
e-post: margareta.leonardsson-hellgren@vgregion.se

 

 

Diabetesforskning S Ryd

Diabetesforskning 2
När forskarna Susanne Andersson och Margareta Hellgren undersökte en grupp assyrier i Skövde för att upptäcka om de drabbats av diabetes fick de många intressanta och för sjukvården värdfulla svar.

Kontakt