DHEAR – invigning av forskningsmiljön Digital HEAlth Research

2019-11-12

Den 6 november invigdes DHEAR vid Institutionen för hälsovetenskaper vid Högskolan i Skövde. DHEAR är en tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på hälsa och hållbar utveckling i det digitaliserade samhället, och inkluderar ämnena biomedicin, engelska, folkhälsovetenskap, omvårdnad, RPSH (Reproduktiv, Perinatal och Sexuell Hälsa), socialpsykologi och svenska.

invigning av DHEAR-miljön

Titta bakåt hjälper oss att titta framåt

Dagen inleddes med att prorektor Lena Mårtensson och prefekt Susanne Källerwald presenterade en tidsresa över institutionens utveckling de senaste 20 åren med fokus på hur historien kan få oss att förstå nuet. Vägen till att arbeta med hälsa, hållbarhet och digitalisering har sina rötter i såväl lärosätets övergripande tema digitalisering för hållbar utveckling men också inom de områden där forskare vid IHV har lyckosamma samarbeten inom institutionen, andra lärosäten och det omgivande samhället.

Att verka som forskare i en föränderlig värld

För att lyckas adressera komplexa samhällsutmaningar och samverka i såväl nya som gamla konstellationer så behövs kunskaper och stöd. Avdelningen för forskningsstöd, samverkan och innovation (AFSI) gav inblickar i de möjligheter och utmaningar som väntar forskare, men också vilket stöd som forskare kan få för sina projekt. Forskning är en cyklisk process som handlar om att arbeta strategiskt för att bidra till en positiv förändring av samhället. Utifrån det föränderliga samhället kan vi sedan formulera nya forskningsfrågor.

Forskning om hälsa, hållbarhet och digitalisering

Forskare från de olika forskargrupperna på IHV berättade om sin forskning kring biobanker (TRIM), digitalt föräldrastöd (WOMFAM), mobil närvård för äldre (VHL), och ökad fysisk aktivitet för unga med neuropsykiatriska funktionsskillnader (VIDSOC). Forskarna berättade om sina projekt utifrån temat ”från ax till limpa”. Hur uppkom idén till forskningen? Vilka behövde projektet samverka med? Hur söktes forskningsfinansiering? Forskarna delade frikostigt med sig av både framgångar och tillkortakommanden.

Under eftermiddagen diskuterades sedan temat för dagen i olika tvärämnesgrupper.

 

Kontakt