Jämställdhet i fokus på spelmässa

2014-10-27

Sexismen i dataspelsbranschen har lyfts fram i media den senaste tiden. När Högskolan i Skövde tar plats på den stora spelmässan Comic Con Gamex i Stockholm visar man att man arbetar aktivt med sådana etiska frågor i sina utbildningar – i montern har man en uppställning med jämställdhetsambassadörer tillika dataspelsutvecklare.

På mässan, som äger rum den 30 oktober – 2 november, visar Högskolan i Skövde upp ett nytt spel, Lunch Lady Simulator, men framför allt lyfter man det viktiga arbete man driver inom jämställdhet och mångfald i dataspelsbranschen via nätverket DONNA.  

– Inom DONNA jobbar vi för en jämställd spelbransch så att studenterna ska möta en bra och inkluderande arbetsmiljö när de lämnar oss. Vi jobbar också för att förändra synen på spel och vad spel kan vara. Det handlar till exempel om att förändra attityden kring spel och att betrakta det som en kulturform. Alltså – vi jobbar för att förändra klimatet, vi lutar oss inte tillbaka och anpassar oss efter det, säger Jenny Brusk, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde.

Årets upplaga av Comic Con Gamex är Sveriges största mässa där spel, serie och film tar plats under samma tak. Högskolan i Skövde finns i monter D:01 och dataspelsstudenter visar upp spelet Lunch Lady Simulator.

– Lunch Lady Simulator är ett partyspel där upp till fyra spelare kontrollerar varsin arm och samarbetar för att servera mat. Det är mycket slapstick, kaos och överdriven fysik. Vårt mål är att släppa spelet för Xbox One och KinectLunch, säger Mathilda Bjarnehed, projektledare för spelet och medlem i DONNA.

Nätverket DONNA grundades av Jenny Brusk under 2011 med syfte att inspirera kvinnor att söka sig till spelutbildningar och satsa på en karriär som spelutvecklare.

Sweden Game Arena

På Högskolan i Skövde finns över 500 dataspelsstudenter på olika utbildningsnivåer, närmare 50 lärare och forskare och på Gothia Science Park finns ett knappt 20-tal dataspelsföretag som sysselsätter cirka 140 utvecklare samt ett tiotal affärsutvecklare. Sverige har en framträdande ställning i världen som dataspelsnation och Skövde har en unik och geografiskt koncentrerad tillväxtmiljö för dataspelsutveckling. Totalt är långt över 700 personer verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och Gothia Science Park med den gemensamma plattformen Sweden Game Arena.

DONNA