Jubileumscafé med egna forskare när Högskolan i Skövde fyller 40 år

2017-10-02

År 1977 slog Högskolan i Skövde upp sina portar och började utbilda de första studenterna. Det är alltså 40 år sedan, och under hösten 2017 kommer jubileet att uppmärksammas och firas på olika sätt. Onsdagen den 4 oktober kl 18.30 arrangeras därför ett speciellt populärvetenskapligt café i jubileets tecken. En föreläsningskväll som uppmärksammar Högskolans egen forskning och forskare som utbildats på det egna lärosätet.

Värd för jubileumscaféet är professorn och datavetaren Anne Persson som får sällskap av rektor och tillika professor Lars Niklasson, båda en gång i tiden utbildade vid Högskolan i Skövde.

Möt några av de forskare från Skövde som bidrar till utvecklingen, inte bara i Skaraborg utan också i Sverige och världen. De som representerar Högskolans samtliga fem institutioner och som kort ska berätta om sin egen och sina ämnens forskning är Thomas Andersson, företagsekonomi, Anna Syberfeldt, ingenjörsvetenskap, Ali Kazemi, socialpsykologi, Kristina Ek, omvårdnad och Jane Synnergren, biovetenskap.

Lars Niklasson började som student och är idag rektor för Högskolan i Skövde. Hur ser han på sitt lärosätes 40 år?
– Jag konstaterar att Högskolan spelat en stor roll för såväl enskilda studenter och medarbetare som för det omgivande samhället. Många av våra tidigare studenter verkar idag på viktiga positioner i samhället, både på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Att vi har haft, och har, den effekten för dem som har valt oss som lärosäte känns naturligtvis bra. Att våra forskningsresultat också har relevans såväl nationellt som internationellt känns lika bra.

Anne Persson har varit Högskolan i Skövde trogen sedan sin studietid och som numera är både professor och dekan (ordförande i fakultetsnämnden).
– Tänk att det är mer än 30 år sen jag började på Högskolan. Vilken spännande och rolig resa det har varit och vilken fantastisk utveckling som vi medarbetare har åstadkommit tillsammans. Kan man vara annat än stolt!

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. De är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

Tid: Onsdagen den 4 oktober kl 18.30.
Plats:  Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
(Obs! Media har möjlighet att träffa forskarna från ca kl 18:00.)

Fri entré. 

Pop cafe ht 2016
Pop cafe ht 2017

Rektor Lars Niklasson och dekan Anne Persson, båda professorer och en gång studenter vid Högskolan i Skövde, håller i föreläsningskvällen, det populärvetenskapliga jubileumscaféet, onsdag 4 oktober kl 18.30.

Kontakt