Julkalenderspelet Marvinter gör att fler barn kan känna delaktighet

2017-11-16

Högskolan i Skövde har tillsammans med Sveriges Radio utvecklat ett spel till årets julkalender Marvinter i Barnradion. Det är första gången radiokalendern får ett spel kopplat till sin berättelse. Spelet Marvinter har en berättelse som löper parallellt med radiokalendern, utifrån en av bikaraktärernas perspektiv. Spelet är utvecklat för att inkludera barn och ungdomar med syn- eller hörselnedsättning. Spelforskningen på Högskolan har en profil kring inkluderande spelutveckling. Projektet är finansierat av Post- och telestyrelsen, Högskolan i Skövde och Sveriges Radio.

– För oss handlar det om att skapa förståelse och utveckla spel utifrån den kunskap vi redan har inom inkluderande spelutveckling, säger Henrik Engström, lektor i datavetenskap. Sveriges Radio har upparbetat ett koncept för julkalendern med en tydlig målgrupp och vi tänkte att ett spel skulle kunna vara ett nytt grepp för att inkludera fler. Man behöver faktiskt inte se eller höra för att uppleva en berättelse.

I spelet kommer det en ny lucka varje dag för spelarna att öppna och uppleva. En av birollerna i radiokalendern är huvudkaraktär i spelet och spelaren får följa hennes perspektiv, vilket fördjupar radions berättelse. 

Fler som kan spela skapar delaktighet och gemenskap

Att göra spelet Marvinter inkluderande handlar om att se till så att du som spelare får viktig emotionell återkoppling i spelet oavsett funktionsförmåga. Det kostar inte mer, men vinsterna är större. Om fler kan spela får fler också möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter med kompisar i skolan och spelutvecklare har möjlighet att nå ut till en större målgrupp. Att kunna vara delaktig i det kompisarna pratar om är viktigt för att känna gemenskap.

Utvecklingen av Marvinter bygger på erfarenheter från ett tidigare spelprojekt; Frekvens Saknad. Frekvens Saknad är ett spel utvecklat för att inkludera personer med synnedsättning. De som spelade Frekvens Saknad var nöjda med sin upplevelse, men erfarenheten från det projektet var att det var svårt att nå ut till spelare utan synnedsättning.

– Jättespännande och utvecklande att få vara med när det här spelet har producerats, säger Linda Belanner, samordnare för Barnradion. Vi är imponerade av kunskapen kring barn med syn och hörselnedsättning som Högskolan i Skövde har och hoppas verkligen att spelet når massor av barn! Julkalendern i Barnradion har alltid varit en slags lägereldslyssning, man lyssnar tillsammans, ofta hela familjen och jag ser framför mig att det kan bli samma sak med spelet, man sitter tillsammans med kompisar eller med familjen och tillbringar en stund med att lösa en gåta eller hjälpa hustomte-Jenny med ett problem. Superroligt!

Sprida kunskap till spelbranschen

Spelet är testat på barn både med och utan syn- eller hörselnedsättning. Spelet släpps den 1 december och går att ladda ner gratis där appar finns. Under 2018 ska projektgruppen på Högskolan i Skövde dokumentera arbetet för att kunna samla och sprida kunskap hur man utvecklar den här typen av spel.

Gruppen bakom Marvinter.Gruppen från Högskolan i Skövde bakom spelet Marvinter. Från vänster: Anita Stenholm, Henrik Engström, Viktor Zryd, Arslan Trusic, Jenny Brusk, Per Anders Östblad, Tobias Karlsson.

 

Relaterad information

Sveriges Radio om Marvinter

Kontakt