Kandidatutbildningen i omvårdnad vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

2014-02-19

Universitetskanslerämbetet meddelade idag att kandidatutbildningen i omvårdnad vid Högskolan i Skövde får omdömet ”hög kvalitet”.

UK-ämbetet offentliggjorde idag resultaten från den rikstäckande utvärdering som granskat 49 utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen och kandidatexamen inom omvårdnad samt omvårdnads- och vårdvetenskap. Högskolan i Skövdes kandidatutbildning i omvårdnad har granskats och får omdömet ”hög kvalitet” av Universitetskanslerämbetet.

– Utvärderingsresultaten bekräftar att vi erbjuder bra utbildningar inom vård till våra studenter och förbereder dem väl inför arbetslivet med både teori och praktik genom de samarbetspartners vi har inom verksamhetsförlagd utbildning, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Kvalitetsutvärdering av högskoleutbildning

2012 infördes ett nytt kvalitetsutvärderingssystem i Sverige, som bedömer all högskoleutbildning. Idag meddelas bedömningar av totalt 49 omvårdnads- och sjuksköterskeutbildningar i Sverige. Läs mer på www.uk-ambetet.se

Vårdprogram vid Högskolan i Skövde

Vid Högskolan i Skövde erbjuds förutom sjuksköterskeprogrammet och kandidatexamen i omvårdnad även ett folkhälsovetenskapligt program och en hälsocoachutbildning. Högskolan i Skövde erbjuder även vidareutbildning inom vård: barnmorskeprogrammet, skolsköterskeprogrammet och distriktsköterskeprogrammet.

Sjuksköterskeexamen vid Högskolan i Skövde har inte granskats denna gång då den redan är godkänd sedan omstarten 2010.

 

Kontakt