Kraften finns i samtalet

2017-11-15

Det handlar om att fokusera på det man som människa faktiskt kan göra något åt i sitt liv och inte på alla hinder och problem som ändå inte går att påverka. Det är utgångspunkten för forskningsprojektet Reflekterande KRAFT-givande samtal som drivs av Högskolan i Skövde. I projektet finns deltagare från vård- och omsorgen i Lidköpings kommun, där både hälso- och sjukvårdspersonal och äldre personer deltar.

2014 genomförde Högskolan ett projekt för att ge vårdpersonal i Gullspång, Hjo och Töreboda kommuner nya verktyg när de samtalade med äldre med långvarig smärta. Resultatet visade att vårdpersonalen med hjälp av nya samtalsmetoder fick möjlighet att lära känna de äldre på djupet, vilket gav en känsla av meningsfullhet. Det bidrog till ett ändrat förhållningssätt till patienterna, från att vilja lösa enstaka problem till att vilja lyssna och se helheten bakom patientens smärta. De äldre som deltog i studien 2014 upplevde en stabilitet i relationen, ett ökat välbefinnande och var mer fysiskt aktiva. Forskningen är en del av det förebyggande arbetet för samhället, eftersom ökad rörlighet minskar risken för fallolyckor.

– Äldre med långvarig smärta som deltog i studien 2014 upplevde ökad meningsfullhet, kraft och energi att leva sina liv. I det nya projektet som startade i somras vill vi nu mäta vårdkonsumtionen hos de äldre som deltar, berättar Cecilia Åberg, doktorand i hälsa och vårdvetenskap.

Se möjligheter i stället för hinder

Nu söker projektet fler äldre i Lidköpings kommun med långvariga hälsoproblem som bor hemma. Man kan delta på flera sätt, både genom att samtala men också genom att enbart svara på enkäter. Cecilia åker ut till alla äldre som deltar i projektet både före och efter insatserna. Det handlar då om att få svara på enkätfrågor, genomföra ett enklare balanstest och titta på rörelseförmågan. Deltagarna får också låna surfplattor med Högskolans app EgenKRAFT nedladdad. I appen finns verktyg som kan vara ett stöd i samtalet och den fungerar som ett stöd för de äldre som deltar. Samtalsmetoden är framtagen inom det vårdvetenskapliga ämnet på Högskolan i Skövde. Metoden stödjer möjligheterna att se till personen i sitt livssammanhang vilket innebär att se till hela situationen och hur man bäst hanterar den och inte till isolerade problem som behöver snabba lösningar.

Kraft-givande samtal med app.Samtalsmetoden har stöd i appen EgenKRAFT som de äldre som deltar i projektet använder.

– Vi har nu utbildat vårdpersonal i metoden reflekterande KRAFT-givande samtal. Vi har tagit med oss erfarenheterna från det tidigare projektet in i det nya. Samtalen mellan vårdpersonal och de äldre handlar om att reflektera över livet, då, nu och framåt – och om att fokusera på de möjligheter man har som människa. Den äldre får hjälp att se nya möjligheter i situationen vilket bidrar till ett ökat välbefinnande, säger Cecilia.

Vad betyder KRAFT?

K – Konstatera den faktiska situationen
R – Reflektera över möjligheter och val
A – Ansvarstagande från "man" till "jag"
F – Få inre styrka och mod att bemästra sin situation och genomföra små och stora livsprojekt som ger glädje och mening i livet
T – Taktfull och utmanande hållning utifrån ett holistiskt perspektiv

Cecilia ÅbergCecilia Åberg, doktorand i hälsa och vårdvetenskap.