Kraftsamling för att möta industrins utmaningar

2017-06-28

Inom ASSAR Industrial Innovation Arena är man övertygad om att samverkan och öppenhet skapar de allra bästa förutsättningarna för att utvecklas, växa och bli starkare. I Skövde slår man snart upp portarna till en öppen innovationsmiljö som ska möta industrins framtida utmaningar.

ASSAR industrial Inno­vation Arena är en integrerad innovationsmiljö som under vintern 2017 invigs i Skövde. Tobias Björck, koordinator för ASSAR, har själv lång erfarenhet från den tillverkande industrin och är i grunden utbildad ingenjör vid Högskolan i Skövde:

– Min starkaste drivkraft som koordinator för ASSAR är att jobba med strukturförändringar inom industrin. Jag vill vara med och på riktigt skapa förutsättningar för att svensk industri ska kunna växa, utvecklas och bli starkare, säger Tobias. Verktygen för att skapa de förutsättningarna är utbildning, forskning, innovation och samverkan.

Att den tillverkande industrin i Sverige står inför ett antal stora utmaningar är ingen nyhet. Det framgår bland annat regeringens nyindustrialise­ringsstrategi. I Skövde kraftsam­lar man sedan lång tid tillbaka för att möta dessa utmaningar.

– Genom ASSAR kan vi tillsammans vända utma­ningarna till möjligheter och ökad konkurrenskraft för den tillverkande industrin. ASSAR ska vara en öppen innovations­miljö, ett sammanhang där företag kan samarbeta med varandra och med forsknings­aktörer för att öka sin förmåga att möta framtida utmaningar. En hållbar industri bygger på ständig innovation och tillgång till kompetens, det kommer ASSAR vara en plattform för, säger Tobias.

Bakom innovationsarenan står Högskolan i Skövde tillsammans med Gothia Inn­ovation AB, Volvokoncernen, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB. Plattformen förväntas bli en attraktiv möjlighet för forskare inom området Virtual Engineering (VE) som tillsammans med industrin kan lösa de utma­ningar som industrin står inför.

– Med virtuella utvecklings­metoder går det exempelvis att simulera och optimera produk­tionsflöden och schemalägg­ning av produktionen för att hitta de bästa lösningarna. Den typen av simulering kräver hög kvalitet på indata och det är helt avgörande för om man ska lita på resultaten och våga ta stora investeringsbeslut utifrån det. Att med hjälp av Virtual Engineering kunna testa och verifiera unika komponenter innan de fysiskt finns är unikt, säger Tobias.

Bakgrunden till ASSAR är långvarig samverkan mellan Högskolan och näringslivet. Från och med i vinter kommer ASSAR även att finnas som fysisk mötesplats, men redan i höst erbjuder man aktiviteter gentemot tillverkande industri och teknikföretag. På sikt kommer man bland annat att erbjuda inspirerande föreläs­ningar och stötta utvecklingen av industri-och teknikföretag.

Namnet ASSAR är en historisk hyllning till initiativtagaren till Volvobolagen, Assar Gabrielsson, men också ett namn som blickar framåt med betydelsen ”den som ger svar”.

– Vi hoppas att satsningen ska kunna hjälpa oss att ge svar på industrins framtida utmaningar, förklarar Tobias. Forskningsområdet Virtual Engineering är ett viktigt område som kan hjälpa till att öka konkurrens­kraften inom tillverkningsindu­strin. Det är en avgörande faktor i att minska ledtiden i utveck­lingen av nya produkter och processer, såväl som att skapa effektiva hållbara processer som optimerar användningen av befintliga resurser.

– Kort och gott blir ASSAR en mötesplats där industrinära utbildning och forskning bedrivs med fokus på stark samhällsnytta, avslutar Tobias.

Om ASSAR Industrial Innovation Arena

ASSAR Industrial Innovation Arena är en integrerad innovationsmiljö som kommer att invigas i Skövde under 2017. Initiativtagarna till sats­ningen är Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvokon­cernen, Volvo Car Corporation och Industrial Development Center West Sweden AB.

Tobias björckTobias Björck, koordinator, ASSAR Industrial Innovation Arena.

www.assarinnovation.se

Kontakt

Tobias Björck
Koordinator
ASSAR Industrial Innovation Arena
tobias.bjorck@idcab.se
Telefon: 0500-502514