Kulturarv engagerar genom digitalt berättande

2019-03-29

Går det att göra berättandet kring besöksmål mer spännande och är det i så fall möjligt att använda digital teknik på ett hållbart sätt för att lyckas? Det undersöker forskare och studenter vid Högskolan i Skövde genom projektet KASTiS. Projektet har visat sig så framgångsrikt att det förnyats och kommer pågå i ytterligare tre år.

Karaktär från spel ang gånggrifterna kring Falköping

KASTiS (Kulturarv och spelteknologi i Skaraborg) har bedrivits vid Högskolan i Skövde sedan 2015. Projektet är ett samarbete mellan 15 kommuner, Skaraborgs kommunalförbund samt Högskolan i Skövde. Inom KASTiS utvecklas en delregional samverkans- och kunskapsplattform för användning av spelteknologi och interagerbara medier. Konceptet har visat sig vara framgångsrikt och istället för att avslutas under 2018, som planerat, har projektet istället blivit förnyat och kommer pågå i ytterligare tre år, fram till och med 2021. 

Examensarbeten med Platåbergens Geopark

Kristofer Vaske och Amanda Lundin är två studenter på magisterprogrammet Digitalt berättande: spel och kulturarv. Inom ramen för projektet KASTiS hjälper de i sina examensarbeten Anna Bergengren, projektledaren för Platåbergens Geopark, att ta fram ett par olika koncept/prototyper. 

Kristofer Vaske arbetar med att ta fram en spelapp tillsammans med Falbygdens museum. Syftet är att ge mervärde för besökare vid gånggrifterna kring Falköping. I appen ska spelaren lösa olika uppgifter och hitta svaren genom att titta närmare på gravarna och deras omgivningar.

– Jag försöker arbeta fram något som gör upplevelsen av gravarna mer engagerande och interaktiv, framförallt för barn som kanske inte tycker att det är så spännande att läsa om gravarna på de skyltar som står på platserna, säger Kristofer.

– Det är spännande att arbeta med hur spel och medier kan användas för att levandegöra historia. Det är också kul att försöka framhäva ett historiskt kulturarv som är väldigt unikt för regionen men som vi som bor här kanske inte inser är så märkvärdigt, fortsätter Kristofer.

I det andra projektet, som även är knutet till barnboksserien KLUB, arbetar Amanda Lundin med karaktärsdesign för en slags pedagogiska agenter som ska ge barn information om platåbergen i Västergötland. Karaktären Amanda har skapat är en geolog som ska kunna användas för flera olika syften, till exempel i en framtida KLUB-bok om geologin i området. 

– Syftet är att hitta sätt att göra komplicerade ämnen lättare att förstå, speciellt när målgruppen är just barn och andra unga, säger Amanda. 

Jobbar vidare tack vare gott resultat

Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande (MEB) samt Lissa Holloway-Attaway, bitr. professor i MEB vid Högskolan i Skövde ingår i KASTiS projektledningsgrupp. De arbetar just nu vidare med KLUB-projektet, som förutom Amandas projekt också innefattar bland annat ett brädspel, en besöksmålsbok och en utställning. Att de projekten blir av är tack vare det goda resultat KASTiS uppvisade under sina första tre år. 

Det visade sig att det transmediala berättandesätt som togs fram under projektet kunde ses som en modell för att ge kontext till en regions, eller delregions kulturarv, som annars vanligen lyfts fram och presenteras ett och ett. När det gäller projektet KLUB är det främst riktat till barn.

– Vårt arbete är av betydelse för delregionen Skaraborg, både för studiet av berättande kring besöksmål, men också för Högskolan. Eftersom så många studenter varit inblandade i projekten kan också det, i sig, ses som en framgång, avslutar Lars. 

Bild från spel ang gånggrifterna kring FalköpingBild från Kristofer Vaskes spelapp för gånggrifterna kring Falköping.

 

Johanna geolog pratar geologiSkiss där geologen Johanna pratar geologi. Illustratör: Amanda Lundin

 

Skiss av Johanna geologSkiss av geologen Johanna. Illustratör: Amanda Lundin

Kontakt