Kulturell förståelse genom spel belönas med Högskolans mångfaldstipendium

2017-02-17

Christian Nyman Gomez, tidigare student på magisterprogrammet Serious Games, belönas med 2016 års mångfald¬stipendium vid Högskolan i Skövde. På onsdag, 22 februari, får han ta emot diplom och 5000 kr ur rektor Lars Niklassons hand. Samma dag berättar Christian mer om sitt vinnande examensarbete vid en lunchföreläsning på Högskolan.

Uppsatsen har titeln “A game to gain awareness of cultural differences”/”Ett spel för ”att öka medvetenhet om kulturella skillnader”. Stipendiaten Christian Nyman Gomez tar upp ett aktuellt ämne, integrationen av nyanlända i det svenska samhället. I sitt examensarbete redogör Christian för hur användningen av dataspel, så kallade Serious Games, kan användas i flyktingkrisens spår för att få nyanlända att upptäcka kulturella skillnader på ett effektivare och mer engagerande sätt än traditionell klassrumsundervisning.

– Den här gången ville jag verkligen ta fram ett examensarbete som kan göra samhällsnytta på riktigt. Det valda ämnet känner jag inte enbart är aktuellt på grund av den rådande flyktingkrisen utan även passar in i den mångkulturella värld vi lever i idag, säger Christian.

Christian Nyman Gomez uppsats uppfyller alla de krav som ställs på Högskolans mångfaldsstipendium – att innehållet i arbetet ska vara aktuellt, originellt, nyskapande och spegla samhällsutvecklingen. Det ska också vara angeläget och till nytta för flera.

Juryn, som består av mångfaldsgruppen på Högskolan i Skövde, motiverar valet bland annat med att Christian Nyman Gomez lyfter fram dataspel för utbildning eller kompetensutveckling som ny och spännande metod för att kommunicera värderingar och information om hur vårt samhälle fungerar i relation till nyanlända.  Serious Games kombineras här med en högst aktuell samhällelig företeelse med många nytillkomna som behöver stöd för att integreras in i sitt nya sammanhang. 

Högskolans mångfaldsstipendium delas årligen ut till student/studenter vid Högskolan i Skövde, som har utfört ett examensarbete på grundnivå eller avancerad nivå som särskilt har utmärkt sig på temat mångfald.

Läs uppsatsen här.

Tider:
Onsdagen den 22 februari kl 9.30:
Utdelning av mångfaldsstipendiet till Christian Nyman Gomez t i högskolerestaurangen Götasalen. Utdelare rektor Lars Niklasson.

Onsdagen den 22 februari kl 12.15 – 13.00:
Stipendiaten Christian Nyman Gomez, tidigare student på magisterprogrammet Serious Games, föreläser om sin belönade uppsats “A game to gain awareness of cultural differences”/”Ett spel för att öka medvetenhet om kulturella skillnader”. Högskolan i Skövde, hus G, sal G 109.

Media har möjlighet att träffa stipendiaten både i samband med utdelningen och vid föreläsningen.

Kontakt:
Christian Nyman Gomez
Tfn 0723 – 01 69 90
christian.nyman.cng@gmail.com

För mer information, kontakta Pernilla Hagström, HR-avdelningen, tfn 0500 –
44 80 05,
pernilla.hagstrom@his.se eller Eric Hellgren, Avdelningen marknad och kommunikation, tfn 0500 – 44 80 71, eric.hellgren@his.se

Mångfaldsstipendiet 2016

Kontakt