Lars Niklasson vill att Högskolan i Skövde ska växa

2017-01-02

Den 1 januari 2017 tillträdde Lars Niklasson som ny rektor för Högskolan i Skövde. Han blir högsta chef på ett lärosäte som står inför en spännande utveckling. Profilering och excellens kommer även framöver att vara i fokus, men Lars Niklasson menar också att Högskolan i Skövde behöver växa för att kunna bidra till Skaraborgsområdets utveckling på bästa sätt.

När Lars Niklasson tillträdde sitt nya jobb den 1 januari 2017 blev han Högskolan i Skövdes fjärde rektor. Han blev också den första rektor för Högskolan som en gång själv varit student på lärosätet. Även om han både har utbildat sig, forskat och arbetat på andra lärosäten är och förblir Högskolan i Skövde Lars Niklassons akademiska hem.

– Inom akademin kan man säga att alla går den långa vägen till en rektorstjänst och jag har gått merparten av min långa väg här på Högskolan i Skövde. Därför är det otroligt roligt och stimulerade att bli rektor för ett lärosäte som jag känner så starkt för, säger Lars Niklasson.

Möjlighet att växa

Lars Niklasson blir ny rektor för Högskolan i Skövde samma år som lärosätet firar sitt 40-årsjubileum. Han blir också högsta chef på en högskola som nyligen har gjort stora förändringar i sitt utbildningsutbud, förändringar som beror på att Högskolan i Skövde helt enkelt har nått den maxvolym av utbildning som det statliga anslaget medger. Lars Niklasson menar dock att Högskolan i Skövde skulle behöva få möjlighet att växa i storlek igen. Ett starkt argument för detta finns i statistik från Statistiska centralbyrån.

– I hela Sverige går det cirka 30 statligt finansierade högskoleplatser per 1 000 invånare. Men i Skaraborgsområdet är motsvarande siffra 15. Högskolan i Skövde borde därmed egentligen vara dubbelt så stor för att Skaraborg som område ska ha samma förutsättningar när det gäller tillgång till högre utbildning som resten av landet, säger Högskolan nytillträdda rektor.

Lars Niklasson poängterar att all utbyggnad av högre utbildning måste få ta sin tid för att den ska kunna ske med bibehållen hög kvalitet. En utbyggnad av utbildningarna förutsätter dessutom att Högskolans forskningsvolym ökar i en takt som minst motsvarar ökningen på utbildningssidan. Detta beror på att forskning och utbildning är tätt sammankopplade och att det statliga forskningsanslaget till Högskolan är begränsat.

– Det är nationella politiska beslut som i hög grad styr Högskolan i Skövdes tillväxtmöjligheter. Det innebär att våra regionalt valda riksdagspolitiker kan påverka Högskolans möjlighet att växa. Om vi tillsammans visar hur situationen faktiskt ser ut tror jag att lärosätet på sikt får bättre möjligheter att bli en ännu starkare regional, nationell och internationell kraft, säger Lars Niklasson.

Ny utvecklingsplan

I mitten av december beslutade Högskolan i Skövdes styrelse om en ny utvecklingsplan för lärosätet. Lars Niklasson ser planen som en slags grundsten i sitt kommande arbete.

– Planen är vårt verktyg för att bygga ett sammanhållet lärosäte. En Högskola där utbildning, forskning och samverkan går hand i hand och där varje medarbetare, oavsett roll, vet vad det är vi ska uppnå, avslutar Lars Niklasson.

Lars Niklasson

 • Född: 1962
 • Uppväxt: I Karlsborg
 • Bor: I Skultorp utanför Skövde
 • Familj: Frun Anna och två barn, 14 och 11 år gamla

Akademisk karriär

 • Rektor för Högskolan i Skövde från 2017
 • Prorektor för Jönköping University från 2013 till 2016
 • Prorektor för Högskolan i Skövde år 2003 till 2013
 • Prefekt för institutionen för datavetenskap vid Högskolan i Skövde år 2001 till 2003.
 • Blev professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde år 2000.
 • Disputerade år 1996 i datavetenskap vid University of Sheffield.
 • Kandidat- och masterutbildning i datavetenskap vid Högskolan i Skövde och University of Exeter.

Se mer 

Styrelsen

 • Stefan Karlsson, ordförande
 • Monica Andersson, ledamot
 • Henrik Levin, ledamot
 • Jessica Lindberg, ledamot
 • Jan Sedenka, ledamot
 • Elisabeth Berglund Kristiansson, suppleant
 • (3 vakanta suppleantplatser)