Licentiatseminarium: Krav på flexibilitet skapar ökad osäkerhet för mobila enheter

2016-11-16

Under de senaste åren har fler och fler organisationer fått problem med att de tappar kontrollen över sin information på grund utav förändrat användande av mobila enheter, som bärbara datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Detta är något som intresserar Martin Brodin, industridoktorand vid Högskolan i Skövde, som försvarar sin licentiatavhandling i ämnet i slutet av november.

– Orsaken till problemen är helt enkelt att organisationerna inte hängt med i utvecklingen och därför inte kunnat möta de anställdas krav på ökad flexibilitet.  Detta i kombination med bristande uppdatering av policys och implementering av ledningssystem gör att organisationen inte klarar av att möta de nya kraven, säger Martin Brodin som är knuten till Institutionen för informationsteknologi på Högskolan i Skövde.

Med dubbla användningsområden av mobila enheter, som alltså används både privat och professionell, finns det en risk att organisatoriska data blir blandade med användarens egna. Detta kan leda till osäkerhet om hur organisationens regler ska tillämpas och vilka effekter de får på användarens integritet. Detta innebär i sin tur ett ökat behov av nya angreppssätt för att återfå kontrollen över informationen.

– Inom aktuell forskning finns det brister i området och min forskning och avhandling är ett bidrag till att öka kunskapen, samt ge organisationer stöd i arbetet med mobila enheter. Det handlar inte om tekniska lösningar utan i stället riktar jag in mig på ledningssystem för informationssäkerhet, berättar Martin som till vardags har sin arbetsplats på Actea Consulting AB i Lidköping.

I sin forskning har Martin utformat ett ramverk som ska kunna användas som stöd vid strategiutveckling för säkerställande av information vid användning av mobila enheter.

Martin Brodins forskning är finansierad via KK-stiftelsen. Han är också knuten till företagsforskarskolan IPSI

Martin Brodin lägger fram sin licentiatavhandling vid Högskolan i Skövde tisdagen den 29 november, sal G 207, kl 13.00.

Martin Brodin

Mer information

Martin Brodin
tfn, 0725-450533
e-post: martin.brodin@actea.se

Företagsforskarskolan IPSI