Lyckat samarbete mellan Stadsmuseet och Högskolan i Skövde

2014-06-09

Den uppmärksammade utställningen "Att döma av utseendet" som visats 15 mars – 31 maj på Stadsmuseet i Skövde går nu vidare till Göteborg. Den kommer där att visas på Naturhistoriska museet från 27 juni till årsskiftet.

Att döma av utseendet är resultatet av ett samarbete mellan Stadsmuseet och Högskolan i Skövde. Utställningen är baserad på Lars Vipsjö och Kevin Bergstens bok Tecknad karaktär. Anatomi, fysionomi och psykologi, utgiven på Studentlitteraturs förlag under våren 2014. Projektledare för arbetet var museipedagogen Tomas Olausson.

I utställningen som varit välbesökt inte minst av skolklasser, blandas historia med nutid och det är synen på människokroppen som står i fokus. Att döma av utseendet gestaltar och problematiserar kring kroppsideal, normer och fördomar, från antikens skulpturer föreställande gudar med idealiserade kroppar till stereotypa karaktärer i dagens medier. Betydelsefulla delar i utställningen är, förutom exempelvis frenologiska byster och en golfspelande skyltdocka, bilder och videos skapade av datorspelsstudenterna Kevin Bergsten (examen 2013) och Matilda Hansson (examen 2014).

T.v. Kevin Bergsten, Venus och Apollo, t.h. Matilda Hansson, Stereotypa datorspels-hjältar.

Kontakt