Magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde har hög kvalitet

2014-10-01

UK-ämbetet offentliggjorde idag resultaten från den rikstäckande utvärdering som granskat totalt 57 utbildningar i pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap i Sverige. Högskolan i Skövdes magisterutbildning i pedagogik har granskats och får omdömet ”hög kvalitet” av Universitetskanslerämbetet.

 – Utvärderingsresultaten bekräftar att vi fortsätter erbjuda en högkvalitativ pedagogikutbildning till våra studenter, vilket naturligtvis känns roligt, säger Sigbritt Karlsson, rektor vid Högskolan i Skövde.

Magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde fick omdömet "Mycket hög kvalitet" när det gäller metodkunskap.

– En anledning till att vi får höga omdömen är för att det finns en tydlig utbildningsdesign av hela utbildningen och att det finns en tydlig relation mellan nationella mål, lokala mål och den undervisning som sker. En styrka som lyfts fram av UKÄ är den tydliga relationen mellan utbildningen och yrkeslivet genom att utbildningen bland annat bidrar till pedagogisk utveckling i de verksamheter där studenterna är aktiva, säger Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde.

Kvalitetsutvärdering av högskoleutbildning

2012 infördes ett nytt kvalitetsutvärderingssystem i Sverige, som bedömer all högskoleutbildning. Idag meddelas bedömningar av totalt 57 utbildningar i pedagogik, didaktik och utbildningsvetenskap i Sverige.

Magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde

Vid Högskolan i Skövde erbjuds magisterutbildning i pedagogik, 60 hp, ett program som riktar sig till studenter som vill ha en utbildning på avancerad nivå med inriktning mot pedagogiskt yrkeskunnande för att sedan kunna arbeta med antingen barn, unga eller vuxna i skilda pedagogiska sammanhang såsom fritidsliv och arbetsliv. I dagsläget är 25 studenter registrerade på magisterutbildningen i pedagogik vid Högskolan i Skövde, rekryterade från olika delar av Sverige.

Nästa tillfälle att söka till magisterprogrammet inför hösten 2015 är under ansökningsperioden som sträcker sig mellan den 15 mars och 15 april 2015.