Forskning: Människans interaktion med autonoma robotar

2014-12-17

För människor är det naturligt och relativt enkelt att tolka andra människors sociala signaler och rörelsemönster, men när det är tekniska system vi ska interagera med, som en robot eller en självkörande bil, kan det uppstå problem. En stark distribuerad forskningsmiljö som leds av forskare vid Högskolan i Skövde har nu fått finansiering från KK-stiftelsen för att närmare studera människans interaktion med sådana autonoma system.

I dagens samhälle finns redan många typer av så kallade autonoma system, till exempel självgående gräsklippare, robotar som hjälper till i hemmet eller arbetar i industrin, och bilar som kan parkera på egen hand. Men hur går det egentligen till när autonoma system ska tolka oss människor och vi ska tolka deras beteende?

Under fyra års tid och med 27 miljoner i finansiering från KK-stiftelsen ska forskare vid Högskolan i Skövde, Örebro universitet, Högskolan i Halmstad och Viktoria Swedish ICT samarbeta i en stark distribuerad forskningsmiljöför att utreda interaktionen mellan människa och autonoma system. Tom Ziemke, professor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde leder forskningsmiljön. Forskarna ska studera mänsklig interaktion med robotar, självkörande bilar och autonoma system inom industrin.

– Det här är ett tvärvetenskapligt projekt där ömsesidighet i interaktionen är en viktig del. Att interagera med en självgående gräsklippare kan ses som en enkel interaktion, men hur sker interaktionen när det handlar om en självkörande bil som ska ta en människa till jobbet? Artificiella system måste vara tolkningsbara för oss människor och vi behöver vara tolkningsbara för dem för att interaktionen ska fungera bra. Det handlar mycket om tillit och säkerhetsaspekter, som till exempel när självkörande bilar ska ut i trafiksituationer, säger Tom Ziemke professor vid Högskolan i Skövde.

Maria Nilsson, forskare på Viktoria Swedish ICT, ett forskningsinstitut med starka kopplingar till fordonsindustrin, ingår i forskningsprojektet:

– Fordonsindustrin har här ett stort ansvar när det gäller trafiksäkerhet – och automatiserade fordon är ett viktigt verktyg för att uppnå detta. Men för att uppnå de förväntade effekterna behöver fordonen designas på ett sådant sätt att de skapar tillit och trygghet för både förare och andra trafikanter. Det här projektet kommer att bidra med kunskap om interaktionen mellan människan och det automatiserade fordonet som gör att Sverige kan vara på framkant inom området, säger Maria Nilsson, forskare på Viktoria Swedish ICT.

Forskningsmiljön kommer att starta under våren 2015 och löpa fram till 2019. KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär med uppdrag att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Tom Ziemke, professor i kognitionsvetenskap vid Högskolan i Skövde.

Kontakt