Forskning: Meningsfullhet och gemenskap stärker tonårsflickors hälsa

2014-06-04

Värdelös, misslyckad, tjock och ful. Är det nästa generation svenska kvinnor på väg ut i vuxenlivet? Inte nödvändigtvis. Margaretha Larsson, universitetsadjunkt vid högskolan i Skövde, presenterar i dagarna en ny avhandling på Linnéuniversitetet med nya verktyg för att stärka och stödja tonårsflickors hälsa.

Avhandlingen är baserad på intervjuer med tonårsflickor och fokuserar på hur de upplever hälsa och hur levnadsförhållanden påverkar deras hälsa. Även föräldrar till tonårsflickor och skolsköterskor har intervjuats om sina upplevelser av hur de kan stödja och främja flickornas hälsa.

– Min forskning kan hjälpa skolsköterskor i sitt professionsutövande och ge dem verktyg att på bästa sätt prata med tonårsflickor och verkligen finnas där för deras skull. Avhandlingen kan också hjälpa föräldrar till tonårsflickor hur de på bästa sätt stärker och stöttar sin dotter, säger Margaretha Larsson, adjunkt vid Högskolan i Skövde.

Resultatet visar att för tonårsflickor innebär att ”må bra” att vistas i miljöer där de kan känna att livet är meningsfullt tillsammans med andra, där de kan uppleva gemenskap, tillåts växa som människor och utveckla självkännedom. Dessutom behöver de kunna balansera utmaningar och hantera det dagliga livet trots att vardagslivet kan präglas av en känslomässig berg- och dalbana. När de känner sig sedd på ett sätt som utgår från tonårsflickans levda situation och sammanhang då kan tonårsflickorna må bra.

Det är också viktigt att föräldrar och skolsköterskor stödjer en hälsosam livsrytm där tonårsflickorna kan få hjälp och stöd för att kunna hantera det dagliga livet samt att med hjälp av reflektion sträva efter en positiv rörelse som ger livskraft.

Margarethas råd till föräldrar med tonårsflickor:

- lyssna på din dotter
- skapa tillitsfulla relationer med en ömsesidig vilja och intresse för att mötas.
- anpassa ditt föräldraskap i takt med flickans utveckling och behov.

Margaretha Larsson är sjuksköterska med specialistutbildning till distriktsköterska, hon är anställd som universitetsadjunkt vid högskolan i Skövde.

Avhandling Tonårsflickors hälsa – att stödja och stärka, försvaras tisdagen den 10 juni 2014, kl. 10.30. Disputationen äger rum i sal Wicksell, Linnéuniversitetet Växjö. Opponent är Jennifer Bullington, Ersta Sköndals högskola, Stockholm.

Margaretha Larsson, adjunkt vid Högskolan i Skövde.

Kontakt