Mentorprogrammet – där engagerade studenter möter erfaret arbetsliv

2016-03-15

Nytta och nöje, dialog och kunskapsutbyte, engagemang och nyfikenhet. Det finns många sätt att beskriva mentorprogrammet på Högskolan i Skövde. De här orden är valda av ett av paren i årets mentorprogram. En uppskattad samarbetsform mellan studenter och representanter från arbetslivet. I mars börjar rekryteringen av adepter och mentorer till nästa mentorprogram som startar i höst.

Mentorparet är Madelen Hedlund och Klas Magnusson. Madelen läser andra året på programmet Personal, organisation och ledarskap, Klas är personalchef och Business Unit Manager på it-företaget Combitech i Skövde.

I mentorprogrammet möter entusiastiska studenter erfarna mentorer. En mentor som med sina kunskaper och sitt nätverk kan ge studenten ett försprång inför klivet ut i arbetslivet. Högskolan matchar studenter och mentorer efter önskemål och personliga ambitioner. Alla som läser ett utbildningsprogram på grundnivå på Högskolan i Skövde har möjlighet att söka.

– Jag ville ha en kontakt som jag kunde diskutera det jag läser om i skolan, samt se hur det faktiskt går till i det verkliga arbetet. Jag såg detta som ett sätt att ta reda på vad jag ville och åt vilket håll jag ska gå efter examen, berättar Madelen.

För Klas del handlade det mycket om att få en inblick i de senaste teorierna inom ledarskap.
– Jag var rädd att jag blivit lite gammal och gaggig och kände att jag behövde bli uppdaterad, t ex på hur generation X och Y tänker.

Nöjda med samarbetet

Både Madelen och Klas är mycket nöjda med hur samarbetet fungerat.
– Det kändes lite nervöst att träffas första gången då jag inte visste vad han förväntade sig av mig och om jag kunde ge något av värde, minns Madelen. Men vi hade en bra dialog direkt. Vi började med att tala om vilka förväntningar vi hade. Detta resulterade i ett antal ämnen som vi senare pratat om på våra möten, som brukar vara en till två timmar. Vi förbereder oss till exempel genom att läsa genom en artikel kopplat till området och förbereder frågor. Bara genom att diskutera blir det bra samtal, då Klas bidrar med sin erfarenhet och jag med det jag har läst, säger Madelen.
Klas lägger till att Madelen styr samarbete ganska mycket, vilket han gillar.
– Madelen är väldigt ambitiös och vet vad hon vill, och det passar mig mycket bra. För mig är samarbetet uppfriskande, nyttigt – och framför allt kul!
De har inte bara suttit och pratat. Klas har också tagit med sin adept på arbetsplatsträffar och låtit henne inför en studieuppgift få träffa företagets personalchef.

Är mentorprogrammet något som Madelen rekommenderar alla studenter?
– Man bör fundera på vad man vill ha ut utav det. Det räcker med att ha ett övergripande syfte varför man deltar, sen blir det mer specifikt ju mer relationen utvecklas.

Vidare ska man även vara beredd på att lägga den tid som krävs och respektera samarbetet då detta är en värdefull kontakt. Det är upp till adepten och mentorn att bestämma hur mycket man kan och vill ses, men man bör försöka hålla sig till riktlinjerna, var 4:e-6:e vecka.
– Vi har hittat en bra balans och den tiden jag lägger på detta känner jag är värd var enda minut om jag jämför med vilket utbyte jag får utav det.

Båda vinner

Mentorerna vinner också mycket, menar Klas.

– Man bör ha en idé om varför man vill bli mentor, vad man vill få ut av det. Jag lockades också av att få tillgång till ett nytt nätverk och möjligheten att kanske rekrytera nya medarbetare. Dessutom tycker jag inte att det varit särskilt betungande.

Vid sidan av de enskilda mötena mellan adept och mentor så innehåller mentorprogrammet gemensamma träffar, något som både Madelen och Klas uppskattar.
– Bra föreläsningar och utmärkt tillfälle för nätverkande, tycker Klas
– Kul att träffa andra studenter från skolan och deras mentorer, och träffarna har varit väldigt givande, säger Madelen.Madelen går alltså programmet Personal, organisation och ledarskap.
– Intresserar man sig för de mänskliga resurserna i arbetslivet och gillar att kombinera de hårda värdena med de mjuka så är POL-programmet en bra grund att stå på. Programmet har utvecklat mitt sätt att tänka kring HR-uppgifter. Programmet har även utvecklat min förmåga att hantera människor i olika situationer, och också gett mig verktyg att kunna leda och anpassa mitt ledarskap efter andra.

Mentorprogrammet startar i oktober och kan sökas fram till början av sommaren. POL-programmet och andra utbildningsprogram på Högskolan i Skövde kan sökas mellan 15 mars och 15 april.

 

Madelen Hedlund och Klas Magnusson.