Minimässa arrangerades på Högskolan i Skövde

2017-12-13

Nyligen besöktes högskolan av cirka 75 personer då en minimässa arrangerades med fokus mot vård och undersköterskor. På mässan fanns representanter från arbetslivet och utbildning, politiker och lärare från vuxenutbildning. Högskolan i Skövdes forskare fanns också på plats och höll en föreläsning kring Skaraborgs Hälsoteknikcentrum.

Själva mässan arrangerades av Yrkeshögskolan med specialistutbildningen till undersköterska välfärdsteknologi och höll till i Hus H på Högskolan i Skövde. Några av de utställande företagen var Abilia, Posifon, Phoniro, Min Doktor, Tena, Evondos och Camanio care. Mässan var välbesökt och föreläsningen som forskare från Högskolan i Skövde höll i var uppskattad.

massa