Minneslåda ger äldre ökat välbefinnande

2015-01-27

Sjuksköterskestudenten Roberta Eriksson vid Högskolan i Skövde blev i december en av sex finalister till Queen Silvia Nursing Award. Robertas bidrag var en individuell minneslåda som ska hjälpa äldre med demens att minnas positiva minnen och få ökat välbefinnande.

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium som årligen delas ut av H.M. Drottning Silvia till en sjuksköterskestudent. Stipendiet är ett bidrag i arbetet för att skapa och sprida förutsättningar för god äldre- och demensvård. Under 2014 lämnades ungefär 500 bidrag in av sjuksköterskestudenter från Sverige samt Finland. Roberta Eriksson som är sjuksköterskestudent vid Högskolan i Skövde lämnade in nio bidrag, varav ett av bidragen gjorde henne till en av de sex finalister som gick vidare.

– Det känns kul att kunna berätta om något som man brinner för. Och jag är väldigt tacksam över att få chansen till att komma så långt i uttagningen, säger Roberta Eriksson.

Robertas bidrag var idén om en individuell minneslåda. En idé som hon utvecklade under sin verksamhetsförlagda utbildning på ett demensboende i Tibro. Minneslådan består av ett flertal saker som ska skapa ett positivt minne hos den äldre. På demensboendet i Tibro anordnade de en gruppaktivitet där de äldre fick prata om sakerna i minneslådan tillsammans.

– De äldre hjälpte varandra att komma ihåg vad sakerna var. Det skapade interaktion och de kunde associera till positiva minnen, vilket i sin tur skapade en bra känsla hos dem och välbefinnande. Men det jag såg var att de andra boende som inte var med i gruppaktiviteten på grund av fysiska hinder missade detta. Så jag ville ta med lådan till dem istället, och samtidigt göra den mer anpassad till dem. Jag såg det som en möjlighet till att skapa ett samtal med dem, säger Roberta Eriksson.

Till den individuella minneslådan kan de anhöriga bidra med saker som är personliga för den äldre personen. För att hjälpa personalen att skapa ett samtal med den äldre kring minnelådan ska också en beskrivning av varje sak medfölja, för att personalen ska kunna stötta den äldre i processen av att minnas vad sakerna är och associeras till.

Roberta ger ett antal exempel på bra saker att ha med i minneslådan; vykort, bilder, smycken eller skivor med favoritmusik kan vara saker som lätt skapar personliga minnen hos den äldre.

– I en generell minneslåda kan vissa saker väcka dåliga minnen. I grupp blir det så svårt att hantera om en äldre blir ledsen. Men med en individuell minneslåda kan man ha personliga saker som ger en positiv betydelse. Självklart kan det också ha negativa minnen, men det är lättare att hantera i ett samtal mellan två personer istället för i grupp, säger Roberta Eriksson.

Roberta har bland alla positiva reaktioner mött viss kritik kring minneslådan då man menar att personal på demensboende inte har tid att göra en sådan aktivitet med varje äldre person på ett boende. Roberta uppmanar då personalen till att prioritera och skapa tid till en sådan viktig aktivitet som skapar välbefinnande hos den äldre.

– Jag hoppas att idén sprider sig så att fler tar del av den och använder på sitt sätt. Minneslådan kan användas både mellan en äldre och personal på ett boende, men också hemma hos den äldre tillsammans med anhöriga. Huvudsaken är att det skapar en positiv känsla och ökar välbefinnandet hos den äldre personen, säger Roberta Eriksson.

               Roberta Eriksson

Kontakt

Roberta Eriksson
Telefon: 0709-285103
Mail: roberta_eriksson@yahoo.se