Minskad social tillit ämnet för vårens första populärvetenskapliga café på Högskolan i Skövde

2017-01-23

Minskad social tillit är ett hot mot det svenska samhället. Det anser Susanne Wallman-Lundåsen, universitetslektor vid Mittuniversitetet i Sundsvall, som gästar Högskolan i Skövde onsdagen den 25 januari. Då drar vårsäsongen för den uppskattade föreläsningsserien Populärvetenskapliga caféer igång.

– Jag kommer att ta upp svenskarnas intresse för frivilliga, ideella insatser och vad detta medborgerliga engagemang betyder, säger Susanne.

Det handlar om lokala politiska påverkansprocesser, med ett särskilt fokus på det lokala föreningslivets betydelse i den kommunala politiken. Men också om vad som brukar benämnas som socialt kapital, särskilt social tillit. Tilliten i Sverige är hög i ett internationellt perspektiv, men frågan är om den nu utmanas och försvagas på grund av förändringsprocesser, inklusive ekonomisk ojämlikhet och invandrarrelaterad mångfald, som märks inte minst på lokal nivå.

Susanne Wallman-Lundåsen är universitetslektor vid Mittuniversitetet i Sundsvall och har sin grundexamen från Universitetet i Bologna, Italien. Hon doktorerade 2004 vid Åbo Akademi i Finland på en avhandling om sambandet mellan föreningsliv och valdeltagande i svenska kommuner. Susanne är bland annat medförfattare till en rapport om medborgerligt engagemang till 2014 års Demokratiutredning samt till boken ”Den svala svenska tilliten”.

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. De är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

Tid: Onsdagen den 25 januari  kl 19:00
Plats:  Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
(Obs! Media har möjlighet att träffa Susanne Wallman-Lundåsen från ca kl 18:15. Inför föreläsningen kan Susanne också nås på epost: Susanne.Wallman-Lundasen@miun.se

Fri entré.

Kontaktpersoner:
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, 0500 – 44 80 71, 0702 – 12 11 62,
e-post: eric.hellgren@his.se

Elinor Palm, Folkuniversitetet. Tel. 0500 - 789061, e-post: elinor.palm@folkuniversitetet.se  

Freddie Johansson, Skaraborgs senioruniversitet, 0500 – 0500-48 51 33, 070-23 99 555,  
e-post jfreddie0@gmail.com

Pop cafe vt 2017