När kulturarv möter spelteknologi

2014-09-29

Idag gestaltas vårt kulturarv allt mer virtuellt, i olika digitala medier. De nya medierna öppnar upp nya kommunikationsvägar för besöksmålsutveckling. Den 1-2 oktober arrangerar Högskolan i Skövde för tredje året i rad ett seminarium om kulturarv och spelteknologi; en mötesplats för spelutvecklare och kulturarvsaktörer.

Många muséer och besöksmål använder sig idag av spelteknologi, eller "gamification", för att kommunicera och skapa en mer interaktiv och lärorik upplevelse för besökaren. Seminariedagarna vid Högskolan i Skövde bjuder på flera exempel på hur kulturarv kan förstärkas med hjälp av spelteknologi.

– Den miljö för spelteknologi som vi har här vid Högskolan i Skövde är unik, med över 500 spelutvecklare på ett och samma ställe, och det är därför vi bjuder in till den här typen av arrangemang. Seminariedagarna är en plattform för studenter, kulturarvsaktörer, spelutvecklare och forskare inom ämnet, säger Lars Vipsjö, lektor i Medier, estetik och berättande vid Högskolan i Skövde.

Under de två seminariedagarna presenteras en rad olika kulturarvsprojekt inom besöksmålsutveckling som Högskolan i Skövde är inblandad i. Exempelvis presenteras ett projekt som rör Södra Råda gamla kyrka, appen Elins mysterium och Tiden-utställningen på Regionmuséet i Kristianstad. Andra programpunkter handlar om lärospel, forskning om förebyggande av sexuell grooming genom dataspel och hur spelteknologi kan användas som ett demokratiskt verktyg.

– Syftet med denna typ av seminarium är att hitta hållbara samverkansprojekt mellan näringsliv, organisationer och akademi. Vissa av idédiskussionerna från förra årets seminarium är idag pågående projekt, så vårt mål med årets seminarium är att hitta nya frön till samverkansprojekt som lyfter kulturarvet och utvecklar Sveriges besöksmål, säger Lars Vipsjö.

Södra Råda kyrka, exteriör och interiör, av Johan Lund.

Kulturarvsseminarium

Kontakt