När nytt möter gammalt – den digitala berättelsen lyftes fram i Almedalen

2018-07-04

Kultur- och naturarvet, med berättelser om platser och lokala historier, har med den nya teknikens möjligheter chansen att tilltala en ny generation. Men hur kan det göras i praktiken? Under Högskolan i Skövdes seminarium i Almedalen lyftes goda exempel fram där modern spelutveckling och forskning kan kombineras med lokala traditioner. Som kan få en ny generation att föra arvet vidare.

– Det kändes väldigt bra. Kul med så många bra och initierade frågor, säger Lars Vipsjö, lektor i medier, estetik och berättande, som var en av paneldeltagarna under seminariet.

Sedan 2015 har han, i projektet KASTiS, jobbat för att äldre berättelser ska kunna få nytt liv – genom en modernisering av berättandet. Till exempel har tiotalet nya barnböcker tagits fram i samarbete med kommuner i närområdet (i delprojektet som kallas KLUB). Böcker som även innehåller digitala element – med stöd av Augumented Reality (AR)-teknik och som även har en app kopplad till sig.
– Om vill nå barn och ungdomar måste vi tala till dem på deras villkor – med hjälp av deras medium. När det traditionella möter det nya, i en digital miljö, blir det effektfullt. Det digitala kan också vara ett sätt som får den yngre målgruppen att lockas till läsandet, säger Lars Vipsjö, vidare.

Hållbarhetsspelet på Läcko

Liknande projekt finns även på annat håll i Skaraborg. Tillsammans med Biosfärområdet, Vänerskärgården – Kinnekulle, har under våren en ny utställning lanserats på Naturum Läcko, strax utanför Lidköping. Där också den digitala tekniken är närvarande.
– Vi ville få till en utställning som kändes mer levande. Och med hjälp av Högskolan i Skövde, och Lars Vipsjö som kom med bra idéer, utvecklade vi hållbarhetsspelet Här finns liv. Samarbetet var framgångsrikt, likaså responsen från besökarna, säger Sofia Guldbrand, paneldeltagare och projektledare för Här finns liv, om utställningen som är öppen året ut.

Det lustfyllda lärandet

På den politiska nivån välkomnar man också initiativen. Med på seminariet och i panelen fanns också Conny Brännberg (KD), ordförande i ordförande i kulturnämnden, Västra Götalandsregionen, som utvecklar:
– Vi tror att kulturarvet, som ibland mest hamnar i arkiv, kan levandegöras på många sätt – med den digitala tekniken som hjälpmedel. Inte minst för barn och unga kan det hjälpa till att, med ett lustfyllt lärande, nå fram med kunskaper om historiska sammanhang. För att lyckas med detta behöver vi kroka arm tillsammans; näringsliv, lärosäten, civilsamhälle och vi som offentliga aktörer. Tillsammans har vi ett ansvar att föra vårt kulturarv vidare, och då är spel och digitala hjälpmedel en förutsättning.

 

 

 

 

 

 

Relaterad information

Mer om seminariet

Mer om Högskolans närvaro i Almedalen

Mer om projektet KASTiS

Mer om projektet KLUB

Kontakt