Nationell forskarskola inom medicinsk bioinformatik

2016-11-10

Vetenskapsrådet har beviljat 15 miljoner kronor för uppbyggnad av en nationell forskarskola inom medicinsk bioinformatik. Högskolan i Skövde är en av de medverkande parterna i arbetet som koordineras av Stockholms universitet och Kungliga Tekniska högskolan.

Inom medicinsk forskning genereras det idag stora mängder data. Data som kräver korrekt bearbetning och integrering. Yrkesgruppen bioinformatiker som gör denna bearbetning har därför blivit en nyckelgrupp i forskningen då kompetensen behövs hela vägen från planering till analys.

Satsningen på en forskarskola innebär att Högskolan i Skövde kommer att hjälpa till med att arrangera kurser, workshops och andra forskarutbildningsaktiviteter i ämnet bioinformatik och därmed stärka kompetensen på området.

- Högskolan i Skövde har en lång erfarenhet av utbildning och forskning inom bioinformatik och kommer därför att bidra med utveckling av doktorandkurser i bioinformatik inom forskarskolan, säger Dan Lundh, lektor i bioinformatik vid Högskolan i Skövde, som har medverkat i arbetet med ansökan.

Zelmina Lubovac Pilav, ämnesföreträdare i bioinformatik vid Högskolan i Skövde är också glad över det positiva beskedet.

- Vi är väldigt stolta över att vi har fått möjligheten att medverka inom forskarskolan och därmed kan bidra till att fler forskare bygger upp kompetens inom bioinformatik.

Vid Högskolan i Skövde definieras ämnet bioinformatik som vetenskapen om utveckling av datorbaserade metoder och verktyg för att analysera, modellera, representera och bearbeta molekylärbiologisk och biomedicinsk data.

Andra lärosäten som står bakom satsningen på en nationell forskarskola är Örebro universitet, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska Institutet, Chalmers tekniska högskola, Uppsala universitet, Luleå tekniska universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå universitet och Göteborgs universitet.

Se även

Bidragsbeslut medicin och hälsa 2016 (Vetenskapsrådet)

Anslag från VR inom medicin och hälsa 2016

Forskningsgruppen i bioinformatik  (his.se)

 

Kontakt