Noel Sharkey blir Högskolan i Skövdes första hedersdoktor

2014-10-06

Den 10 oktober firar Högskolan i Skövde akademisk högtid med professorsinstallation och lärosätetes första doktorspromovering. Samtidigt promoveras professor Noel Sharkey, brittisk forskare i robotik, till hedersdoktor i informationsteknologi vid lärosätet. Sharkey blir Högskolan i Skövdes första hedersdoktor.

Högskolan i Skövdes första hedersdoktorstitel tilldelas professor Noel Sharkey, brittisk forskare inom robotik och artificiell intelligens som är starkt engagerad i de etiska frågor som människans ökande användning av olika robotar ger upphov till.

– Noel Sharkey har haft stor betydelse för Högskolans forskning inom informationsteknologi och särskilt då inom områdena kognitiv robotik och artificiell intelligens. När vi nu promoverar våra första doktorer, är det särskilt roligt att hedersdoktorn har en så tydlig koppling till vårt mångåriga arbete mot att få ge egen forskarutbildning, säger Anne Persson som är dekan vid Högskolan i Skövde.

Noel Sharkey har anknytning till Högskolan i Skövde genom sitt uppdrag som huvudhandledare för Högskolans första forskarstuderande, Lars Niklasson. Han var också huvudhandledare för Tom Ziemke som, liksom Niklasson, numera är professor vid Högskolan i Skövde. Båda var då inskrivna vid University of Sheffield i England.

Högskolan i Skövdes rektor Sigbritt Karlsson är glad över att Noel Sharkey har accepterat sin utnämning och kommer till Skövde för att promoveras:

– Noel Sharkey har samverkat med Högskolan i Skövde genom att handleda forskarstudenter på den tiden då Högskolan inte hade en egen forskarutbildning. Därmed blir utnämningen en symbol för akademisk samverkan i ordets mest genuina betydelse, ett samarbete som är hållbart, utvecklande och ömsesidigt, säger Sigbritt Karlsson.

Akademisk högtid vid Högskolan i Skövde

Vartannat år firar Högskolan i Skövde en så kallad akademisk högtid, där de som doktorerat promoveras och de som utsetts till professorer installeras. Vid årets akademiska högtid i S:t Helena kyrka är allmänheten välkommen.

Professorer som installeras vid ceremonin

Automatiseringsteknik; Hok Chuen (Amos) Ng och Ulf Sandberg
Informationsteknologi; David Vernon, Jeremy Rose, Jörgen Hansson 
Omvårdnad; Ingrid Bergh

Doktorer som promoveras vid ceremonin

Informationsteknologi; Anna-Sofia Alklind Taylor och Tehseen Aslam
Hedersdoktor: Noel Sharkey

Högskolan i Skövdes första hedersdoktor: Noel Sharkey.

Mer om akademisk högtid