Nöjda medarbetare vid Högskolan i Skövde

2014-11-06

Högskolan i Skövde har genomfört en medarbetarundersökning bland sina anställda. Resultatet är generellt sett positivt och står sig väl i relation till andra jämförbara verksamheter.

Resultaten från undersökningen visar att medarbetarna i stort är mycket nöjda med organisationen och ledarskapet. Särskilt glädjande är att man generellt känner ett stort engagemang och upplever hög grad av arbetsglädje.

- Högskolan i Skövde är en arbetsplats med engagerade medarbetare som tar ett stort eget ansvar för sitt arbete och känner stor arbetsglädje. Det här är värdefullt för Högskolan och vi ska arbeta hårt för att bevara detta och ta med oss det i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Lena Mårtensson, prorektor vid Högskolan i Skövde.

Förbättringspotential

Undersökningen visar också att det finns förbättringspotential inom vissa områden. Medarbetare vill till exempel ha mer information och kunskap om vad som ska göras vid en krissituation eller olycka på arbetsplatsen.

Genomförda åtgärder

Efter föregående undersökning 2012 har Högskolans samtliga verksamheter systematiskt arbetat med att utveckla och förbättra verksamheten. Detta har sannolikt bidragit till att vi nu ser ett bättre resultat.
- Årets resultat ger oss ett bra utgångsläge för det kommande arbetet med utvecklingen av lärosätet. Det ger oss också ett kvitto på att det systematiska arbete vi genomfört har fungerat väl, säger Lena Mårtensson, prorektor vid Högskolan i Skövde.

 

För mer information: