Nu börjar vårterminen på Högskolan i Skövde

2018-01-15

Idag, måndag, börjar vårterminen på Högskolan i Skövde. Och studenter som ska bli sjuksköterskor, läser teknisk basutbildning och magisterprogram i folkhälsovetenskap samt bioinformatik inleder nu sina program. Vårterminen 2018 innebär även uppstart för två lärarutbildningar i Skövde som sker i samarbete med Högskolan i Borås.

Högskolan i vinterskrud

Totalt börjar nu ungefär 200 nya programstudenter på Högskolan. Och nu finns åter lärarstudenter i Skövde. Förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen (F3) från Högskolan i Borås ges nu nämligen även i Högskolan i Skövdes lokaler. 50 studenter, fördelat på två programmen, utbildar sig till lärare i Skövde.
– Söktrycket har också varit gott, vilket visar att det finns intresse för yrket här i Skaraborg, säger Anita Kjellström, lektor i pedagogik på Högskolan i Skövde och sektionschef Sektionen för förskollärarutbildning, Högskolan i Borås.

100 nya sjuksköterskestudenter

Sett till antal är dock sjuksköterskestudenterna flest. Cirka 100 programstudenter inleder nu sin resa mot det legitimerade vårdyrket. Oavsett inriktning innebär studiestarten en början på något nytt och en första smak av det som ska bli ett framtida yrkesliv.
– Pirriga men spännande dagar, konstaterar Maria Carlstedt, introduktionssamordnare på Högskolan i Skövde, och fortsätter:
– Vi vill förstås ge de nya studenterna en så god och trygg start som möjligt. Under den första veckan kommer vi därför, bland annat, att välkomna studenterna med en mässa (under onsdagen) med våra olika stödfunktioner. Studentkåren, Studie- och karriärvägledare, Studenthälsan, Studieverkstan, Biblioteket, Kyrkan i Högskolan, Drivhuset och Högskolans bostads- och arbetsmarknadskoordinatorer finns då representerade.

Utöver mässan, och Högskolans övriga arrangemang, kommer Studentkåren också att hålla i flertalet välkomstaktiviteter under terminsinledningen.

 

Kontakt