Nu vet Isabelle från Skövde vad det innebär att vara praktikant i EU

2016-06-08

Högt tempo. Långa dagar. Intensiva veckor. Samtidigt väldigt spännande. Hela tiden dynamiskt. Massor nytt att lära. Intressanta möten. Att vara praktikant vid EU-parlamentet är händelserikt. Isabelle Waldenvik från Skövde hade stora förväntningar när hon bara någon vecka in på det här året packade väskorna för under ett halvår jobba för EU-parlamentarikern Lars Adaktusson. Nu har hon facit i hand.

Till vardags är Isabelle socialsekreterare i en av Skaraborgs kommuner. Hon är också fritidspolitiker för Kristdemokraterna, och det var det senare som banade vägen för äventyret i Bryssel. 
– Om det blev som jag tänkt mig? Förväntningar har man ju alltid och på sätt och vis har det nog blivit som jag trodde. Jag visste jag skulle ha ett stort administrativ ansvar, men att jag skulle få arbeta så mycket med politiska frågor hade jag inte föreställt mig.

Isabelle arbetar för Lars Adaktusson, den tidigare journalisten som nu sitter i Europaparlamentet för Kristdemokraterna. Det är hans arbetsdagar som styr Isabelles jobb.
– Tillsammans med de andra på hans kansli så ska jag se till att hans arbete blir så bra som möjligt. Det betyder att jag är med och planerar Lars dagar, håller ordning på hans kalender och bevakar de olika utskotten. På kansliet är vi fyra medarbetare som delat upp utskotten emellan oss. Vi tar fram underlag för olika frågor som diskuteras där Lars är med.

Även om Isabelle inte är fast anställd upplever hon inte att skillnaden är så stor mot att vara praktikant, alla jobbar ungefär lika mycket och kansliets arbete bygger på att det alltid ska finnas en praktikant där.

Lars Adaktussons KD ingår i den s.k. EPP-gruppen. I EU-parlamentetet sitter man inte indelat efter land, utan i stället efter partittillhörighet. EPP står för European People's Party (Europeiska folkpartiets grupp) och är den konservativa och kristdemokratiska partigruppen. Här ingår även de svenska moderaterna.

En av Isabelles uppgifter är att på bästa sätt förbereda Lars, exempelvis inför konferenser och utlandsresor. 
– Det är väldigt rolig och jag lär mig mycket. Det handlar bland annat om att välja ut den information som är relevant, t ex att lita på de källor jag använder. Då har jag mycket nytta av det jag lärde mig på Högskolan i Skövde. Jag tog examen i socialpsykologi 2014 och deltog under ett läsår i Högskolans mentorprogram.

Lars Adaktusson har varit starkt engagerad i arbetet med folkmordsresolutionen och det har inneburit att även Isabelle jobbat mycket med den. I februari beslutade Europaparlamentet att definiera den islamiska statens förföljelse och övergrepp mot bland annat kristna kaldéer, assyrier, syrianer och mot religiösa och etniska minoriter som folkmord.
– Jag hade bara varit här ett par veckor när beslutet togs, och det var väldigt roligt att vara här just då, när historia skrevs.

Att få arbeta med dagens stora frågor har lärt henne mycket, menar Isabelle. – EU:s stora utmaningar är ständigt närvarande. Flyktingkrisen, Brexit – alltså britternas omröstning som kan leda till att de lämnar EU, osäkerheten som Ryssland utgör, allt som händer på Balkan osv… Nu förstår jag bättre hur media fungerar. Den svenska ”åsiktskorridoren” kan vara ganska smal. Genom att inhämta kunskap från nya källor och personer har jag vidgat mina vyer. Jag har blivit bättre på att läsa andra medier än de svenska, vilket ger mig andra perspektiv på dessa komplexa problem.

Hon har också fått erfarenhet av många samhällspolitiska frågor ur ett internationellt perspektiv; så som arbetsmarknad, socialförsäkringssystem, föräldraledighet, pension, företagens villkor, handelsavtal, utbildningsfrågor, etc. Sånt som hon hoppas få nytta av i framtiden.

Nu när praktiktiden i Belgien börjar lida mot sitt slut, 15 juli är sista dag, funderar Isabelle på hur hon bäst kan förvalta sina nyvunna kunskaper. Hon är tjänstledig från jobbet hemma och dit har hon planer på att återvända. Men det finns också annat som lockar.
– Att testa politiken på riktigt, som yrkespolitiker, är något jag börjat fundera på. Jag vill vara med och påverka, försöka förändra det som jag tycker inte fungerar i samhället. De är särskilt de sociala frågorna som intresserar mig, till exempel flyktingfrågan som debatteras mycket både hemma och här i parlamentet. I det senare är det mycket större spridning av åsikter än vad jag är van vid från Sverige. Det är skillnader som är intressanta och som ständigt utmanar mitt tänkande. 

Hon har märkt att många ifrågasätter EU. Att stödet minskar hos många människor förklarar hon med att många – inklusive hon själv - tycker att europagemenskapen sysslar med ”fel” saker. Som att EU inte ska lägga sig i löne- eller pensionssystem, men gärna får lösa flyktingfrågan.

Vid sidan av jobbet har det också varit en händelserik vistelse. Isabelle var i Bryssel när terrordådet inträffade i 22 mars. Efter det åker hon helst inte tunnelbana utan väljer hellre spårvagn, eller så går hon. Avstånden är korta i centrala stan. Hon tänker också på hur hon rör sig i folksamlingar. Men det samlade intrycket av Bryssel är positivt.
– Människorna är trevliga och hjälpsamma. Jag hade läst lite franska på högstadiet och nu kan jag tillräckligt många ord och fraser för att göra mig förstådd. Men Bryssel är egentligen ingen belgisk stad, det är en internationell stad med människor från hela världen. 

Lite hemlängtan har hon, framför allt till familj och vänner. Men det är mycket hon kommer att sakna när hon åker hem, inte bara jobbet och kollegorna eller den lugna centrala gata där hon bor.

– Våfflorna här är jättegoda, chokladen likaså. Och nästan varje dag finns härliga marknader att besöka på Bryssel många små torg. Något som är typiskt belgiskt är ”fritsen”, som pommes fritesen kallas här, och som serveras till ALLT! 


Isabelle Waldenvik från Skövde har en examen i socialpsykologi från Högskolan i Skövde där hon också deltog i mentorprogrammet. Erfarenheter som hon haft nytta av under våren då hon är praktikant vid Europaparlamentet i Bryssel. En period som gett henne insikt i många samhällspolitiska frågor ur ett internationellt perspektiv. Bland
annat 
arbetsmarknad, socialförsäkringssystem, föräldraledighet, pension, företagens villkor, handelsavtal, utbildningsfrågor med mera. 

 
Isabelle Waldenvik, socialsekreterare från Skaraborg och med en examen från Högskolan i Skövde, arbetar i Bryssel för Lars Adaktusson, den tidigare journalisten som nu sitter i Europaparlamentet för Kristdemokraterna. Det är hans arbetsdagar som styr Isabelles jobb, som bland annat innebär att hon håller ordning på hans kalender och bevakar de olika utskotten. 

 

Kontakt