Ny ingenjörsutbildning vid Högskolan i Skövde riktad till byggbranschen

2018-03-01

Nu är det klart att Högskolan i Skövde startar en ny treårig utbildning till byggproduktionsingenjör. De första studenterna tas in höstterminen 2018.

Högskolan i Skövde har tidigare har under en tid arbetat med att bygga upp en högskoleingenjörsutbildning som utbildar byggproduktionsingenjör anpassad för byggbranschen. Nu är planeringsarbetet klart och den nya utbildningen kommer att ta in sina första studenter höstterminen 2018.
– Utmaningen har varit att skapa en ingenjörsutbildning som både har rätt innehåll för byggbranschens framtida behov men också drar nytta av den starka utbildnings- och forskningsmiljö vi har inom ingenjörsvetenskap vid Högskolan i Skövde. Den nya utbildningen klarar dessa två grundläggande krav, säger Magnus Holm som är avdelningschef vid Högskolan i Skövdes institution för ingenjörsvetenskap.

Möter byggbranschens digitalisering

Digitaliseringen som samhället nu genomgår kommer att medföra stora förändring även inom byggbranschen. Det nya utbildningsprogrammet utbildar studenterna för framtidens digitaliserade byggbransch, en sektor där virtual reality-verktyg och olika former av sensor- och robotteknik kommer att vara lika vanliga arbetsredskap som hammare och skruvdragare.
– Svensk byggtjänst har gjort en intressant undersökning som visar att många företag i byggbranschen har en mycket lång digitaliseringsresa framför sig. Studenterna som går den nya utbildningen kommer att spela en viktig roll på den resan, säger Magnus Holm.

Studenterna på det nya programmet kommer under år ett att studera tillsammans med andra högskoleingenjörsutbildningar på Högskolan i Skövde. Under det första året ligger fokus på den grund som är gemensam för alla ingenjörsyrken. Under år två och tre övergår studenterna till att studera produktionsteknik riktad mot byggproduktion.

Studenterna som går programmet får dubbla examina, en högskoleingenjörsexamen och en teknologie kandidatexamen, båda inom huvudområdet produktionsteknik.

Bild på ett vintrigt campus

Kontakt