Ny kurs fokuserar på djurs beteende i djurparker

2015-02-02

Djurparksdjurens biologi och beteende är en nystartad distanskurs som anordnas av Högskolan i Skövde, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Skara och Stiftelsen Nordens Ark i samarbete. Syftet med kursen är att lära sig mer om hur djur beter sig på en djurpark, kopplat till djurens biologi.

Högskolan i Skövde, SLU och Nordens Ark ger denna vår den första omgången av kursen Djurparkdjurens biologi och beteende. Kursen ska ge studenter ett nytt perspektiv på djur i djurparker. Kursen fokuserar bland annat på de problem som kan uppstå när djur får en begränsad yta och hur man kan förebygga onormala beteenden genom miljö- och beteendeberikning. Studenterna kommer även att få lära sig de lagstiftningar och förordningar som rör djurparkers verksamhet.

– Intresset har varit stort kring kursen, totalt var det drygt 150 sökande till de 40 platserna. Vilket vi naturligtvis tycker är väldigt roligt, säger Jenny Lennartsson, kursansvarig vid Högskolan i Skövde.

Kursen startade med en första träff i helgen som gick.

– Det var en inspirerande första helg. Deltagarna hade en stor variation av bakgrundskunskaper, från gymnasieelever till mastersstudenter i biologi, kultursekreterare och en disputerad forskare i teknik. Detta ska bli otroligt kul och det har varit ett enkelt och trevligt samarbete med Högskolan i Skövde kring utvecklingen av kursen, säger Maria Andersson vid SLU.

Undervisningen sker mestadels på distans med tre obligatoriska helgträffar. Under helgträffarna får studenterna träffa forskare och lärare som jobbar på ett vetenskapligt sätt inom ämnet samt de som arbetar praktiskt med frågorna på Nordens Ark. Där får de på plats se hur hägn är uppbyggda för att stimulera djurens naturliga beteende samt hur arbetet med miljö- och beteendeberikning genomförs i den dagliga verksamheten. Träffarna är också ett tillfälle för att knyta kontakter samt dela kunskap och erfarenhet med andra studenter.

– Vi ser fram emot att få ta emot studenter som vill öka sin kunskap om djur i djurpark och deras speciella situation. Här på Nordens Ark får de möjlighet att i praktiken se hur dessa kunskaper kan tillämpas, säger Jenny Loberg, etolog och utbildare på Nordens Ark. 

 

Kontakt