Ny ordförande för Studentkåren i Skövde

2017-02-09

Tommy Borovac har tagit över ordförandeskapet i Studentkåren vid Högskolan i Skövde. Tommy Borovac betonar att Studentkårens roll som studenternas organiserade röst är väldigt viktig men ser samtidigt en utmaning i att öka medlemsantalet i Studentkåren.

Tommy Borovac tillträde som kårordförande vid årsskiftet och han ser fram emot ett utmanande och lärorikt år:

- Det känns jättebra och otroligt spännande. Jag känner stolthet över att ha fått förtroendet att representera studenterna vid Högskolan i Skövde i olika sammanhang.

I det kommande arbetet för Studentkåren ingår bland annat att fortsätta utveckla marknadsföringen. Målet? Att alla studenter vid Högskolan i Skövde ska förstå Studentkårens uppdrag och arbete.

- Att fortsätta öka medlemsantalet ser jag som en stor framtida utmaning, berättar Tommy Borovac.

Framtid i sikte

En viktig del i Studentkårens uppdrag är att skapa kontaktytor mellan studenter, näringsliv, fackliga organisationer och kommun. Det görs bland annat genom den traditionsenliga karriärmässan Framtid som äger rum den 22 februari på Högskolan. Men det finns mer att göra menar Tommy Borovac. Hans hjärtefråga i rollen som studentkårens ordförande kommer vara att utveckla konceptet kring Framtid som bland annat har en ny hemsida.

- En mässa per år räcker inte för att bygga upp långvariga relationer. Därför anser jag att vi alla behöver en gemensam plattform för kommunikation och erfarenhetsutbyte där karriärmässan Framtid är en knutpunkt för alla parter.

Bostäder och kvalitet på agendan

Under året kommer Studentkåren också fokusera på tre frågor; bostadsförhållanden för studenter, studentkårens förutsättningar samt pedagogik och kvalitet.

Frågorna baseras på arbetet som bedrivs i Sveriges Förenade Studentkårer, där Studentkåren i Skövde ingår. Studentkåren är också med i organisationen Samverkande studenter tillsammans med sju andra mindre studentkårer i landet. I Samverkande studenter lyfts frågor gemensamt mot Sveriges Förenade Studentkårer.

- Vi har en viktig uppgift i att vara studenternas röst gentemot högskolans alla beslutande organ. Kårstyrelsen har hjälp av sektionerna som har en viktig roll i att representera och föra fram åsikter om bland annat utbildning och arbetsmiljö, säger Tommy Borovac.

Fakta

Namn: Tommy Borovac
Ålder: 23 år
Studerar: Ekonomprogrammet – redovisning och revision

Mer information:

Karriärmässan Framtid