Ny webbplats med besökaren i fokus

2013-10-23

Den 23 oktober lanserade Högskolan i Skövde sin uppdaterade webbplats. Besökare på www.his.se möter nu både ett nytt utseende och till viss del en ny struktur. Den nya webbplatsen ska på ett bättre sätt tillgodose besökarens behov av information om och kontakt med Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövdes webbplats är en viktig service till allmänheten och blivande studenter. Den nya his.se har plattare struktur och tydligare formgivning. Webbplatsen är anpassad till användarens olika verktyg så som mobiltelefon, läsplatta och dator. Den presenterar också innehållet efter målgruppernas behov och inte utifrån den egna organisationens inre struktur.

- Våra besökares sökbeteende är viktigast för oss på webbplatsen och det är det som väglett oss i uppgraderingsarbetet. Det handlar om att sätta besökaren i första rummet och att möta deras behov så att vi som lärosäte är lätt att nå och att vi ger en hög service till allmänheten, säger projektledare Lina Eklund Svensson.

- En webbplats blir aldrig klar, utan är i ett ständigt skede av utveckling både tekniskt, till sitt innehåll och till hur användaren förändrar sitt beteende på internet. Det är viktigt att vara en del av den samhällsutvecklingen, säger kommunikationschef Annica Snäll.

Ny webbplats med besökaren i fokus