Ny yrkeshögskoleutbildning inom dataspelsutveckling till Skövde

2015-01-22

Onsdagen 21 januari meddelade Myndigheten för yrkeshögskolan att tillstånd att bedriva yrkeshögskoleutbildningen Dataspelsutvecklare inom Design/Scriptning och Programmering beviljats för start i september vid Folkuniversitet i Skövde. Utbildningen är ett samlat initiativ från branschen, Högskolan i Skövde och Gothia Science Park (GSP).

Under 2014 definierade branschen, Högskolan i Skövde, GSP och Folkuniversitetet ett behov av utbildning som kompletterar befintliga högskoleutbildningar inom området dataspelsutveckling. Utbildning kommer att starta i höst och satsningen kommer ytterligare att stärka Skövde som en nationell nod inom dataspelsutveckling.

Folkuniversitetet, som är en av landets största anordnare av yrkeshögskoleutbildningar, agerar huvudman men allt sker i ett mycket tätt samarbete med Högskolan i Skövde och GSP.

– Det är mycket glädjande att vi fått denna utbildning till Skövde. Dataspelsbranschen är ett av de mest snabbväxande områden i Sverige och Skövde, med sin långa erfarenhet av utbildning och företagande, är en naturlig nod. För att företagen ska fortsätta utvecklas krävs tillgång till rätt kompetens och vi ser den nya utbildningen som en viktig pusselbit i denna utveckling. Vi har samarbetat med Högskolan kring vår utbildning till Projektkoordinator under flera år och ser mycket positivt på ett ännu tightare samarbete i och med den nya utbildningen, säger James Minard, skolchef på Folkuniversitetet i Skaraborg.

Vid Högskolan i Skövde finns idag fem olika utbildningsprogram inom dataspelsutveckling som har högt söktryck nationellt.

– Detta är ett bra komplement till de utbildningar som Högskolan bedriver inom området och ger oss möjlighet att kunna profilera våra egna utbildningar än mer i förhållande till yrkeshögskoleutbildning inom spelområdet. Högskolan har redan under två år mycket framgångsrikt samverkat med just Folkuniversitetet om en annan yrkeshögskoleutbildning med fokus på möbelindustrin i Tibro, säger Ulf Wilhelmsson vid Högskolan i Skövde.

– En yrkeshögskola har länge varit önskvärt i Skövde, det är något som jag personligen kämpat för under flera år. Det känns som en milsten passeras och att det kommer finnas än mer anledning för företag, entreprenörer och studenter att vända sig till Skövde. Utbildningen kompletterar Högskolans program och satsningen på en yrkeshögskola kommer innebära fler nya företag och därmed en växande bransch och fler arbetstillfällen. Programmet är framtaget efter branschens behov - såväl de etablerade företagen i Gothia Science Park som nationella företag, säger Per-Arne Lundberg vid Gothia Innovation.

 

 

Folkuniversitetet i Skövde

Kontakt