Ökad konkurrenskraft med Kunskapsdriven industri

2015-07-05

Samverkansplattformen Kunskapsdriven industri är ett utvecklingsprojekt vars mål är att skapa en regional attraktionskraft inom styrkeområdet Virtual Engineering, detta genom att kraftsamla, synliggöra och positionera regionens samlade kompetens. – Industrin står inför nya utmaningar i det industriella ledarskapet som handlar om att öka förutsättningar till individer i företag som ger dem möjlighet att tänka ut nya idéer och utveckla dessa. Vi vill få företag att sätta kontinuerlig innovation på sin dagliga agenda, säger Kenneth Johansson, processledare för Kunskapsdriven industri.

Kunskapsdriven industri är ett paraplyprojekt som gemensamt drivs av Högskolan i Skövde, Gothia Innovation AB, Volvo Group Truck Operations, Volvo Car Corporations och Industrial Development Center West Sweden AB. Projektets syfte är att möta industrins utmaningar på en regional nivå genom att stärka kunskapen inom Virtual Engineering i den tillverkade industrin i regionen. Detta ska göras genom en fördjupad samverkan kring forskning, teknikutveckling, utbildning och innovationer som i sin tur ska generera ökad regional kompentens, fler innovationer, ökad konkurrenskraft och fler etableringar.

– Industrin står inför allt svårare utmaningar med krav på ökat kunskapsinnehåll i både produkter och produktionssystem där kompetens blir en avgörande konkurrensfördel. Överlevnaden kommer att handla om vår förmåga att få fram rätt kompetens för att fortsätta vara konkurrenskraftig på kortare och längre sikt. På kortare sikt handlar konkurrenskraften om att ha stabila och effektiva processer från innovation till industrialisering. På längre sikt måste företagen reagera på megatrender och svara på samhällsutmaningarna genom att våga dela en mer gemensam utveckling i öppna innovationsplattformar som Kunskapsdriven industri syftar till, förklarar Kenneth Johansson, processledare för Kunskapsdriven industri.

Styrkeområdet Virtual Engineering

På Högskolan i Skövde finns världsledande forskning inom Virtual Engineering, vilket även är projektets styrkeområde. Virtual Engineering innebär att industrin kan utveckla sina produkter, processer och produktionssystem i en digital förlaga och därigenom säkra både produktens och produktionens funktionalitet utan behov av en fysisk prototyp. Syftet med Virtual Engineering är att företag så tidigt som möjligt i utvecklingsprocessen ska kunna fatta rätt beslut och därigenom korta utvecklingstiden till marknad samt testa, optimera och verifiera förändringar av befintliga produkter och produktionssystem.

– En virtuell miljö kommer att vara industrins framtid och det finns ett behov som kommer att fortsätta öka inom Virtual Engineering, säger Kenneth Johansson och fortsätter:

– Att redan idag investera och bygga attraktiva samproduktionsmiljöer för forsknings-, innovations- och utbildningssystem är nödvändigt för att säkra företagens och även Sveriges långsiktiga konkurrenskraft och för att möta kundefterfrågan.

Målet med Kunskapsdriven industri är att det ska vara en världsledande integrerad utvecklingsmiljö som syftar till att skapa en naturlig marknads- och mötesplats för branschens aktörer. Genom en fysisk samlokalisering skapas synergieffekter och korsbefruktningar när olika aktörers frågeställningar och gemensamma beröringspunkter kopplas samman mot forskning, teknikutveckling, utbildning och innovation. Det bidrar även till en ökad konkurrenskraft och attraktivitet för aktörer, det omkringliggande samhället och regionen. Den integrerade utvecklingsmiljön är planerad att finnas i Pentaområdet då det är en strategisk plats nära industri, akademi och kommunikationer. Inflyttning i den nya miljön beräknas genomföras Q3/Q4 2016.

Synergi driver profilen

Forskningsprojektet "Kunskapsdrivet beslutstöd via optimering" är ett Synergi-projekt som finansieras av KK-stiftelsen och drivs av Högskolan i Skövde, Volvo Car Corporations, IKEA Industry, ABB, Paroc, Volvo Group Truck Operations, Intersystems och Gothia Innovation AB. Projektet kommer att påbörjas under hösten och pågå fram till oktober 2019. Synergi behandlar den industriella utmaningen i hur stöd kan ges i beslutsfattandet inom produktionsutveckling, baserat på en integrerad och kunskapsdriven syn på system, produkter, processer och produktionssystem.

– Detta projekt ligger inom ramen för Kunskapsdriven industri och styrkeområdet Virtual Engineering. Projektet kommer att driva profilen Virtual Engineering framåt och påvisa nyttiggörandet för Kunskapsdriven industri, berättar Amos Ng, professor i automatiseringsteknologi på Högskolan i Skövde.

Synergi består av tre delprojekt inom Virtual Engineering, som alla inriktar sig på olika ämnen inom styrkeområdet.

– Kunskapsdriven industri kommer att vara den formella kanalen där vi kommer att utveckla minst en demonstrator för att visa de gemensamma resultat och system som utvecklats, så att effekten av arbetet i Synergi kan bli ännu större än innan, avslutar Amos Ng. 

collage kunskapsdriven industri, Amos Ng och Kenneth Johansson

Kenneth Johansson
Processledare
0722-06 87 09
kenneth.johansson@gsp.se