Okunskap bakom IT-inlåsning

2016-07-08

Myndigheter behöver få mer kunskap om de problem som kan uppstå i framtiden om vi är oaktsamma när vi utvecklar och upphandlar IT-system. Det menade Björn Lundell, forskare vid Högskolan i Skövde, när han höll ett seminarium under Almedalsveckan.

Björn Lundell, biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, har just avslutat sitt almedalsseminarie. Där har han presenterat forskningsresultat som visar att myndigheter och kommuner, medvetet eller omedvetet, skaffar IT-system som leder till olika former av inlåsningseffekter. Detta för med sig en risk för att organisationer förlorar kontrollen över sina egna digitala handlingar.

- Myndigheter behöver få mer kunskap om de problem som kan uppstå i framtiden om vi är oaktsamma när vi utvecklar och upphandlar IT-system. De diskussioner som var under seminariet här i Almedalen bekräftar den här bilden, säger Björn Lundell.

Björn Lundell är något av en Almedalsveteran. Han vet inte exakt hur många gånger han besökt politikerveckan men det börjar närma sig tio.

­- Det har varit en extremt givande i år också. Jag har fört intensiva dialoger med många intressanta människor och knutit viktiga kontakter, avslutar Björn Lundell.

Björn Lundell

Björn Lundell biträdande professor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde

Kontakt