Om betalsystemet kraschar: Hur sårbart är vårt digitala samhälle?

2019-04-24

Digitaliseringen går i en hisnande fart och medborgaren blir allt mer beroende av en fungerande infrastruktur. Vad händer i samhället när funktioner som tas förgivet, såsom vårt betalsystem, drabbas av en teknisk störning eller saboteras? Klarar Sverige en vecka utan kortbetalning eller banktransaktioner? Hur kan samhällsaktörer i alla de sektorer som drabbas utveckla ett gemensamt agerande som dämpar eskalering och lindrar konsekvenser av ett långvarigt avbrott i betalsystemet?

Joeri van LaereFrågorna utreds i en spelmiljö i ett pågående forskningsprojektet som är ett samarbete mellan Högskolan i Skövde, Mittuniversitet, Linköpings Universitet och Combitech och är finansierat av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Fiktivt samhälle

I spelmiljön simuleras ett fiktivt samhälle som upplever en långvarig störning där kortbetalningar eller banktransaktioner inte är möjliga under 10 dygn. Representanter från offentliga myndigheter och näringsliv kan utforska hur de bäst kan agera tillsammans. Grunden i ett klokare gemensamt agerande är att vi alla förstår hur andra kommer agera och hur vi själva kan bidra till att potentiella eskaleringar dämpas så att en störning inte blir en samhällskris. I ett digitalt samhälle ska vi njuta av all smidighet som framtida betaltjänster kan erbjuda, men i ett digitalt samhälle behöver också reservrutiner finnas för att bibehålla grundläggande samhällsfunktioner. Åtgärdsalternativ ska skapas i samförstånd – och spelmiljön ger möjligheten att utveckla och testa olika lösningsriktningar.

Diskuterar i Sveriges Radio

I SR P1 program Plånboken (24 april, kl 10.04) diskuterade projektledaren Joeri van Laere, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde vikten av handlingskraft tidigt i händelseförloppet, och hur medborgare, näringsliv och offentliga myndigheter kan förstärka varandras agerande. Klicka här för att lyssna på programmet.

 

Relaterad information

Mer om simuleringsspelet

Mer om forskningsprojektet

Mer om informationshantering i kris

Joeri van Laeres blogg

Störningar visar på samhällets sårbarhet: i vårt spel kan vi lära hantera dem

Kontakt

Joeri van Laere
Lektor i datavetenskap
Institutionen för informationsteknologi
joeri.van.laere@his.se
Telefon: 0500-448355