Optimism över Högskolans utveckling men oro över studentbostäderna

2018-12-19

Högskolan i Skövdes styrelse antar en utvecklingsinriktad budget för 2019. Flera miljoner kronor satsas i olika utvecklingsprojekt som ska stärka Högskolans arbete med temat "Digitalisering för hållbar utveckling" och förbereda lärosätet för en expansion. Ett orosmoln syns dock på horisonten, bristen på studentbostäder i Skövde.

Högskolan i Skövdes styrelsemöte, som ägde rum den 19 december, hade ett antal beslutspunkter på dagordning. Den kanske viktigaste punkten handlade om lärosätets budget för 2019.

– I nuläget ser det ut som om vi kommer att utbilda ungefär lika många studenter 2019 som 2018. Vi vill öka vår utbildningsvolym men för det behöver vi ett högre utbildningsanslag från regering och riksdag. Med tanke på det lite oklara politiska läget kommer det nog att ta en tid innan vi ser någon förändring på den fronten. Vi förbereder oss dock för att kunna expandera genom att redan nu utveckla nya program och kurser, säger Högskolans rektor Lars Niklasson.

Oro över studentbostäderna

På mötet kunde Lars Niklasson också berätta för styrelsen att flera riksdagsledamöter från Skaraborg nu har motionerat om ökade resurser till Högskolan i Skövde.

– Jag bedömer att tillgången till högre utbildning är helt central för vår regions framtida utveckling. Och jag är givetvis glad att några av riksdagsledamöterna från Skaraborg verka göra samma analys, säger Lars Niklasson.

Det finns dock ett orosmoln på Högskolans himmel och det är bristen på studentbostäder i Skövde.

– Högskolans framtida utveckling kommer att kräva fler studentbostäder. Jag är därför mycket oroad över signalerna att Skövdebostäders planerade bygge av 132 nya studentlägenheter här i Skövde är i riskzonen, säger Högskolans rektor.

Flera utvecklingsprojekt

Den budget som Högskolan i Skövdes styrelse fastställde vid mötet den 19 december visar på ett minusresultat på 23,8 miljoner för 2019.

– Men det här beror på alla de utvecklingsprojekt vi driver just nu och att vi avsätter pengar för att göra ett omställningsarbete på en av våra institutioner. Pengarna till dessa saker kommer från vårt sparade myndighetskapital och det visar sig som ett underskott i budgeten, förklarar styrelsen ordförande Kerstin Norén.

Majoriteten av utvecklingsprojekten är kopplade till Högskolan i Skövdes samlande tema ”Digitalisering för hållbar utveckling”. Temat fungerar som en flexibel bro mellan lärosätets olika delar och undersöker digitalisering som ett möjligt verktyg i arbetet med bygga ett hållbart samhälle. Varje del av Högskolan i Skövde bidrar med sin expertkunskap till temat och arbetet påverkar just nu utvecklingen av Högskolans utbildningsutbud, forskningsinriktning och lärosätets interna arbetssätt.

– Vi har till exempel satsat en del pengar i en kommande seminarieserie. Där ska vi tillsammans med aktörer från näringslivet och offentlig sektor belysa digitaliseringens roll i ett hållbart samhällsbygge, avslutar Lars Niklasson.

Högskolan i Skövdes nästa styrelsemöte äger rum den 8 februari 2019.

Lars Niklasson, rektor för Högskolan i Skövde och Kerstin Norén, styrelsens ordförande. 

Se även

Risk att 132 nya studentlägenheter i Skövde inte byggs
Pressmeddelande från Skövdebostäder

Kontakt