Parker Hannifin skänkte viktig labbutrustning till Högskolan i Skövde

2013-08-22

Högskolan i Skövde behövde pneumatisk utrustning till utbildningen i produktionsteknik. Företaget Parker Hannifin skänkte de delar som behövdes.

Studenterna på Högskolan i Skövdes utbildningsprogram inom produktionsteknik behövde en bra laborationsmiljö för att lära sig hur pneumatiska system fungerar. Hjälpen kom snabbt. Företaget Parker Hannifin i Falköping skänkte de komponenter som behövdes till Högskolan i Skövde.

– Med hjälp av den utrustning vi har fått kan studenterna verkligen lära sig hur pneumatiken fungerar. Det är viktigt kunskap som de måste ha med sig för att kunna gå vidare och förstå hur pneumatiken samverkar med annan utrustning som exempelvis CNC-maskiner och robotar och tillsammans formar en produktionsanläggning, säger Magnus Holm, lärare i produktionsteknik på Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövde strävar efter att jobba nära sina studenters framtida arbetsgivare. Företag och organisationer sitter på viktig kunskap som Högskolan i Skövde behöver för att utbildningarna på respektive område ska utbilda i rätt saker. Parker Hannifin är ett av de företag som fungerar som partner till Högskolan i Skövdes produktionsutbildning.

Labbutrustning

Magnus Holm och lärarkollegan Mikel Ayani i full färd med att montera de komponenter Högskolan i Skövde fått av Parker Hannifin.