Partnerprogrammet: Möten mellan människor skapar nya idéer

2014-04-02

Partnerprogrammet vid Högskolan i Skövde startade upp hösten 2013 och är nu i full gång. Med satsningen vill Högskolan stärka samarbetet med näringsliv, kommuner och organisationer och skapa nya idéer genom möten och samverkan. Alexander Karlsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde och David Nilsson, underhållschef på Volvo Group Truck Operations i Skövde är två av deltagarna.

– Målgrupperna i partnerprogrammet är yrkesutövare i framträdande positioner i Skaraborg och Högskolan i Skövdes ledande forskare och chefer. Utvalda deltagare tilldelas en samarbetspartner och tillsammans skapar vi förutsättningar utvecklingsmöjligheter inom respektive organisation, säger Annelie Dagerklint, ansvarig för partnerprogrammet vid Högskolan i Skövde.

Det handlar alltså om kunskapsöverföring och kompetensutveckling. Tillsammans med sin utvalda samarbetspartner skapar man ett skräddarsytt upplägg som ska vara utvecklande på både ett personligt och verksamhetsmässigt plan för båda parter. Två av deltagarna i partnerprogrammet är David Nilsson, underhållschef på Volvo Group Truck Operations i Skövde och Alexander Karlsson, lektor i datalogi vid Högskolan i Skövde.

– Vi började diskutera möjligheter från start och började titta på vad vi kan vinna på varandra och hur vi kan utveckla som individer, säger David Nilsson. För mig är det intressant att få en inblick i den akademiska världen och vad forskningen har för möjligheter att stödja utvecklingen inom mitt område, och för Alexander har det varit intressant att få en bättre inblick i den industriella världen med målstyrning och processer.

Även om fokus från start för David och Alexanders del var på individnivå, började de snart se hur även företaget och organisationen kunde utvecklas.

– Vi tittar bland annat på forskningsmöjligheter för det nya underhållssystemet som Volvo Group Truck Operations börjat använda, berättar Alexander Karlsson. Det handlar bland annat om att utveckla det och hitta beslutsgrunder; vad fattas i systemet och vad får besluten för konsekvens – alltså konkret utveckling och nytta för företaget samtidigt som en forskningsmöjlighet för Högskolan i Skövde.


Alexander Karlsson, Högskolan i Skövde och David Nilsson, Volvo Group Truck Operations i Skövde.