Patientjournaler på nätet - en verklighet inom fem år

2013-11-18

Inom fem år ska alla i Sverige ha tillgång till sin patientjournal via nätet. Det är tidtabellen för den politiskt beslutade reform som ska göra det lättare för patienter att bli delaktiga i vården och hålla sig informerade om sin hälsa och sin behandling. Högskolan i Skövde är en del i forskningsprojektet DOME, med syfte att utifrån studier av e-hälsoprojekt bygga upp kunskap om införande och användning av e-hälsotjänster.

Projektet heter Deployment of Online Medical records and E-health services, vardagligt uttryckt DOME-projektet. DOME är ett samarbetsprojekt mellan Lunds Universitet, Högskolan i Skövde och Uppsala universitet som pågått sedan 2011. Högskolan i Skövde har tre forskare från forskningsgruppen Informationssystem som är aktiva i projektet; Rose-Mharie Åhlfeldt, lektor i datavetenskap vid Högskolan i Skövde, Jesper Holgersson, doktorand, och Hanife Rexhepi, doktorand.

– DOME-projektet är ett mångvetenskapligt arbete, där flera aspekter måste samverka för att man ska få en helhetsbild. I forskarteamet finns förutom IT-forskare även ekonomer och läkare. Det känns naturligt att Högskolan i Skövde är forskningsaktör i denna typ av projekt där vi kan bidra med vår expertkompetens inom både vård- IT- och informationssäkerhetsforskning, säger Rose-Mharie Åhlfeldt.

Patientjournaler på nätet har funnits tillgängliga inom Uppsala läns landsting det senaste året. Det har mer än fördubblat antalet patienter som läser sin journal, jämfört med när man behövde begära ut en papperskopia. Många tekniska frågor återstår ännu att lösa när journaler på nätet nu ska införas nationellt.

– Det finns idag stora brister i hur vården hanterar sina IT-system och databaser, menar Rose-Mharie Åhlfeldt. För att genomföra projektet på ett bra sätt krävs ett helhetsgrepp från vårdorganisationerna. Rent tekniskt är det möjligt att genomföra, men det gäller också att IT-systemen utvecklas och införs på ett sätt som är anpassad för vårdens verksamhet samt att vården som profession är öppen och villig att ta till sig den nya tekniken och ser dess möjligheter. Allt för att få en bättre vård. Det handlar om att tänka utifrån ett patientperspektiv, helt enkelt.

 

 

Lyssna till Vetandets värld i P1 - ett helt program om DOME-projektet