Pedagogik i fokus – nytt samarbete i Södra Ryd

2014-05-06

Tillsammans med Rydskolan och Skövdebostäder drar Högskolan i Skövde igång ett demokrati- och mångfaldsprojekt för att lyfta Södra Ryd som stadsdel – med pedagogikämnet som verktyg.

Projektet bygger på en pedagogisk idé om att utgå från barn och ungas erfarenhetsvärld och tankar som en avgörande faktor för att lyckas åstadkomma förändring. Lektorer i pedagogik från Högskolan i Skövde, Mirella Forsberg Ahlcrona och Erik Andersson, ansvarar för projektet från Högskolans sida tillsammans med adjunkt Ingela Gyllspång.

– Det känns inspirerande att vara en del av projektet och tillsammans med barnen och deras lärare lära känna boendemiljön och arbeta fram idéer för att förändra barnens utegård. Att stärka Södra Ryd som stadsdel är viktigt och projektet kan bidra till detta genom att fokusera på de boendes engagemang och delaktighet. Det är en otrolig möjlighet för pedagogikämnet att göra samhällsnytta, säger Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde.

Förutom att stärka Södra Ryd som stadsdel är syftet med projektet att skapa engagemang och delaktighet. Med hjälp av hyresgästinflytande ska vi inledningsvis bland annat göra om en innergård på Timmervägen 2 och 8 och samtidigt bidra till boendesamverkan, ökad sysselsättning och ökat engagemang i närmiljön.

– Det är centralt att barnen ska känna meningsfullhet i sin livssituation här och nu samtidigt som denna känsla av meningsfullhet också är avgörande i livet som framtida vuxen och potentiell boende i Södra Ryd. Med barn och ungas samtida situation och framtida möjligheter i fokus är det möjligt att få de som värnar om barn och unga att medverka i projektet och som i sin tur kan få övriga boende att engagera sig och vilja delta, säger Erik Andersson.

I detta pedagogiska projekt finns pedagogikämnet med genom processtyrning och pedagogisk konsultation. Projektet är ett uttryck för högskolans tredje uppgift att samverka med det omgivande samhället men ska också ses som ett exempel på pedagogikämnets breda inriktning i vilket människors demokratiska möjligheter och ömsesidiga meningsutbyten är avgörande för att få till förändringar i den egna livssituationen och samtidigt bidra till ett aktivt samhällsmedlemskap.


Erik Andersson, lektor i pedagogik vid Högskolan i Skövde.