Plusresultat och högpresterande studenter

2016-02-12

Ambitiösa studenter och duktiga lärare sätter avtryck i Högskolan i Skövdes årsredovisning. Under föregående år har studenternas prestationsgrad varit rekordhög.

Vid Högskolan i Skövdes styrelsemöte den 12 februari fastställdes lärosätets årsredovisning för 2015.  Högskolan redovisar ett överskott på cirka 12 miljoner kronor. Pengar som nu fogas till det så kallade myndighetskapitalet, Högskolans sparkonto hos Riksgälden.

– Eftersom vi har ett litet basanslag för forskning är det viktigt att vi har ett rejält myndighetskapital. Det skapar handlingsfrihet och gör att vi kan satsa även när anslagen från staten krymper, säger Urban Wass som är styrelsens ordförande.

Urban Wass ger ett tydligt exempel på hur en sådan satsning kan se ut: I december blev det klart att Högskolan får 10 miljoner kronor i forskningsstöd från EU:s strukturfonder.  Men för att Högskolans forskare skulle ha möjlighet att ge sig in i den resurskrävande kampen om EU-medlen hämtade styrelsen pengar ur myndighetskapitalet och ställde dessa till forskarnas förfogande.  En satsning som nu har visat sig framgångsrik.

Högpresterande studenter

En faktor som sticker ut i årsredovisningen för 2015 är att Högskolans studenter tar sina poäng i rekordstor omfattning. Den så kallade genomströmingen låg under 2015 på 81 procent vilket är den högsta siffran på flera år.

– Vi har ett bra söktryck, något färre utbildningsplatser än tidigare, duktiga lärare och en bra lärmiljö. Kombinationen av allt detta ger oss motiverade och högpresterande studenter, förklarar Högskolans rektor Sigbritt Karlsson.

En önskan om högre anslag

Vid sitt möte beslutade styrelsen också om det budgetunderlag som varje år ska skickas in till regeringen. Högskolan i Skövde ber regeringen att utbildningsanslaget ska öka från 298 till 350 miljoner kronor per år och att lärosätet ska få ytterligare 15 miljoner kronor per år i forskningsanslag.

– Vi vet inte hur stora chanserna är att vi får ett ökat anslag. Men om vi hade ett lite större grundutbildningsanslag skulle vi till exempel kunna arbeta hårdare med breddad rekrytering. Det är en fråga som vi vet att regeringen prioriterar, avslutar Urban Wass. 

 

Kontakt

Urban Wass, styrelseordförande 
tel. 0739-02 86 61

Sigbritt Karlsson, rektor
tel. 0500-44 81 43