Populärvetenskaplig föreläsare vid Högskolan i Skövde får pris

2015-10-14

Agnes Wold, professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, forskar om sambandet mellan spädbarnets tarmflora och allergiutveckling. ”Vår miljö har blivit alldeles för ren och steril!” hävdar Agnes Wold. Kvällen den 14 oktober höll hon populärvetenskapligt café på temat ”Ingen har dött av dammråttor” vid Högskolan i Skövde. I samband med föreläsningen fick Agnes Wold årets Lars Salvius-pris om 100 000 kronor.

Priset delas ut av Lars Salvius-föreningen för särskilt framstående insatser inom forskningskommunikation och populärvetenskap.

Juryns motivering lyder:

”Lars Salvius-priset 2015 tilldelas Agnes Wold, överläkare och professor i klinisk bakteriologi vid Göteborgs universitet, för hennes orädda ifrågasättande av invanda föreställningar och vrångbilder om livet i mikro- och makrovärldarna.

Med intelligens och slagfärdighet har hon avslöjat diskrimineringen av kvinnliga akademiker samt medicinska myter och övertron på hälsoråd.

Den normala bakteriefloran blir sig aldrig lik för den som lyssnat på hennes smittande tal!”

För ytterligare information kontakta juryns ordförande Solveig Jülich, tfn 018-471 57 48, mobil: 073-941 13 03, e-post: solveig.julich@idehist.uu.se

Mer om Lars Salvius-föreningen

Läs också:

Populärvetenskapligt cafe: Agnes Wold om kampen mot smuts och bacillskräck.

Agnes Wold. Pressbild Göteborgs universitet.