Populärvetenskapligt café: Göteborgsprofessor föreläser om utmaningar för tidningsmarknaden, i synnerhet den västgötska

2017-04-03

Krisen på den svenska dagstidningsmarknaden är inget nytt fenomen. Vid ”tidningsdöden” på 1950-talet lades en mängd tidningar ner. Dagens kris handlar om affärsmodellen som fått stora problem på grund av internet. Ingela Wadbring är professor i medieutveckling på Mittuniversitetet i Sundsvall och föreståndare för Nordicom vid Göteborgs universitet. Hon kommer till nästa populärvetenskapliga café den 5 april på Högskolan i Skövde.

I Västergötland minskade antalet tidningar radikalt under 50-talet.  Är det dags för det igen?
Genom tidningar på internet kan annonsörerna skräddarsy sina budskap ”on line”. Läsarna väljer allt oftare bort papperstidningen och läser mer och mer nyheter och annat på nätet. Vad händer på den svenska tidningsmarknaden i allmänhet och i Västergötland i synnerhet? Håller tidningarna på att dö?

Svaren ges av Ingela Wadbring, professor i medieutveckling på Mittuniversitetet i Sundsvall. Hon förestår också Nordicom – Nordiskt center för medie- och kommunikationsforskning vid Göteborgs universitet.  Ingela Wadbrings forskning är särskilt inriktad på medie-marknadens långa utvecklingstrender.

Med utgångspunkt i den akademiska forskningen insamlar, bearbetar och förmedlar Nordicom kunskap till olika användare i Norden, Europa och övriga världen. Arbetet syftar till att utveckla mediekunskapen och bidra till att forskningens resultat synliggörs i behandlingen av mediefrågor på olika nivåer i både offentlig och privat verksamhet.

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. De är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

Tid: Onsdagen den 5 april kl 18:30 –OBS tiden!
Plats:  Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110
(Obs! Media har möjlighet att träffa Ingela Wadbring från ca kl 17:45. Inför föreläsningen kan Ingela också nås på epost: ingela.wadbring@nordicom.gu.se eller på telefon 031-786 6640  eller mobil 0703-33 27 16.

Fri entré.

Kontaktpersoner:
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, 0500 – 44 80 71, 0702 – 12 11 62, e-post: eric.hellgren@his.se Elinor Palm, Folkuniversitetet. Tel. 0500 – 78 90 61, e-post: elinor.palm@folkuniversitetet.se  

Freddie Johansson, Skaraborgs senioruniversitet, 0500-48 51 33, 0702-39 95 55, 
e-post jfreddie0@gmail.com

 

 

Pop cafe vt 2017
 Ingela Wadbring, professor i medieutveckling, föreläser vid det populärvetenskapliga caféet på Högskolan i Skövde om utmaningarna inom den svenska tidningsmarknaden, inte minst i Västergötland.

Kontakt