Populärvetenskapligt café: Skaraborgskeramikern Katarina Botwid föreläser om handens kunskap som verktyg för arkeologisk tolkning

2017-04-28

Ämnet arkeologi är redan idag en mångfacetterad vetenskap som bygger på tolkningar av naturvetenskapliga, filosofiska och sociologiska kunskapsområden. Katarina Botwid, med rötterna i Skaraborg är sedan 1997 yrkesverksam keramiker och bland annat lärare vid Hellidens Folkhögskola i Tidaholm.

År 2016 blev Katarina doktor i arkeologi vid Lunds universitet. Onsdagen den 3 maj föreläser Katarina vid det populärvetenskapliga caféet på Högskolan i Skövde. Med en klar tvärvetenskaplig ansats har hennes forskning väckt intresse både nationellt och internationellt.

Katatrina Botwid visar med sin forskning, baserad på kombinationen av arkeologi och keramikerns yrkeskunskaper, hur kraftfullt ett verktyg som använder erfarenhetsbaserad expertis kan vara. Helt nya resultat kommer fram, som hantverkverksskickliga barn under bronsåldern, konstnärsmaterial från järnåldern och nytolkningar av arbetets gång.

Katarina Botwid är förutom doktor i arkeolog också yrkesverksam keramiker och lärare i keramik vid Hellidens folkhögskola i Tidaholm. Hennes  tvärvetenskapliga forskning väckt intresse inom flera fält, både o Sverige och utomlands.

– Mitt intresse för arkeologi väcktes av upprepade försök att hitta svar på frågor om forntida bränntekniker för keramik. Efter min magisterexamen i keramik bestämde jag mig för att läsa arkeologi. Jag läste på distans, arbetade som keramiker och var keramiklärare samtidigt. Ganska snabbt förstod jag att det inte bara handlade om bränningar utan om vad och hur mina forntida kollegor kan ha resonerat och tänkt. En keramiker från vår tid uttrycker sig vid sidan av en ny teknisk utvecklingsfas. En keramiker i forntiden drev i vissa fall den tekniska utvecklingen framåt, berättar Katarina.

De populärvetenskapliga caféerna, som arrangeras en gång i månaden, är ett led i Högskolan i Skövdes uppgift att samverka med det omgivande samhället. De är ett samarrangemang mellan Högskolan i Skövde, Folkuniversitetet och Skaraborgs Senioruniversitet.

Tid: Onsdagen den 3 maj kl 19.00
Plats:  Högskolan i Skövde, hus G, sal G 110

(Obs! Media har möjlighet att träffa Katarina Botwid från ca kl 18.00. Inför föreläsningen kan Katarina också nås på epost: Lunds Universitet Institutionen för Arkeologi och Antikens historia katarina.botwid@ark.lu.se  eller på telefon 0735-32 56 34)

Fri entré.

Kontaktpersoner:
Eric Hellgren, Högskolan i Skövde, 0500 – 44 80 71, 0702 – 12 11 62, e-post: eric.hellgren@his.se

Elinor Palm, Folkuniversitetet. Tel. 0500 – 78 90 61, e-post: elinor.palm@folkuniversitetet.se 

Freddie Johansson, Skaraborgs senioruniversitet, 0500-48 51 33, 0702-39 95 55, 
e-post jfreddie0@gmail.com 

Pop cafe vt 2017
Katarina Botwid, med rötterna i Skaraborg, är doktor i arkeologi, yrkesverksam keramiker och lärare i keramik vid Hellidens folkhögskola i Tidaholm. Hennes  tvärvetenskapliga forskning väckt intresse inom flera fält, både i Sverige och utomlands.

Kontakt